Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 380-SS1-1GPI
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 380-SS1-1GPI
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30
sala B224
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
każdy piątek, 8:30 - 10:00
(sala nieznana)
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Szymanowska
Literatura:

1. Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

2. Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

3. Kawula S.: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

4. Pilch T., Lepalczyk I.(red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

5. Pilch T. (red.).: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

6. Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

7. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

8. Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998

9. Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

10. Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

11. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

12. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

13. Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia, Katowice 1998.

14. Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

15. Kawula S. (red.)., Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

16. Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

17. Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

18. Mikulski J. , Praca socjalna wobec osób niepełnosprawnych, (w:) K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej, Toruń 2002.

19. Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

20. Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

21. Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia związane z pracą socjalną (wsparcie społeczne, siły społeczne, potrzeby ludzkie indywidualne i społeczne, pomoc społeczna, opieka, ratownictwo, kompensacja, profilaktyka). Miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego.

Działania pracownika socjalnego w sytuacji (do wyboru): niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, trudności w integracji uchodźców, wielodzietności i potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, starości

(analiza w kontekście wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz dylematów etycznych pracowników socjalnych).

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia treści z wykorzystaniem:

• dyskusji

• prelekcji

• narzędzi multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

- przygotowanie do zajęć oraz prezentowanie treści na wybrany temat (indywidualnie/zespołowo w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość);

- aktywność podczas zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość;

- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie przygotowanych prezentacji oraz aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik na odległość (od 51% pkt. możliwych do uzyskania).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.