Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna stylistyka cz. 2 0400-PS1-3PST
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 151
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Frąckiewicz
Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001

Karpowicz T., Kultura języka polskiego, Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004. (wybrane rozdziały)

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Malinowska E., Język w urzędach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Wierzbiccy A. i P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Zakres tematów:

1. Język w mediach. (2 godz.)

Majkowska G., Satkiewicz H., Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 181-1196.

2. Język reklamy. (2 godz.)

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004. (rozdz. 5, 8, 9, 10, 11)

Zdunkiewicz Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008. (rozdział XII)

3. Język w polityce. (2 godz.)

Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001. (rozdz.. 3.5)

4. Język w Internecie. (2 godz.)

Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Wolańskiej, Semper,

Warszawa 2008. (Wybór)

5. Gatunki wypowiedzi w Internecie. (2 godz.)

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006. (rozdz. 3)

6. Język religijny i jego zróżnicowanie stylistyczne. (2 godz.)

Język polski, red. S. Gajda, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2001 (rozdz.. 3.7.)

Przyczyna W., Siwek G., Język w Kościele, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999, s. 130-148.

7. Zjawisko kiczu językowego jako problem stylistyki. (2 godz.)

Karolczuk A., Kicz w języku. Wstęp do opisu zjawiska, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 97-103.

8. Stylizacja - jej rodzaje i obszary występowania. (2 godz.)

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

8. Analiza stylistyczna autentycznych tekstów pochodzących z różnych odmian stylistycznych. (6 godz.)

(Teksty autentyczne)

9. Tworzenie tekstów w różnych odmianach stylistycznych. (6 godz.)

10. Zaliczenie przedmiotu (2 godz.)

Metody i kryteria oceniania:

Liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 3.

Nieobecność należy zaliczyć ustnie w czasie dyżuru osoby prowadzącej przedmiot.

Zaliczenie: pisemne zaliczenie przedmiotu

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.