Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-BS2-2JOB
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy 0200-BS2-2JOB
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; www.nationalgeographics.org

www.nature.com , www.ed.ted.com ,

Zakres tematów:

1. Pogłębienie specjalistycznego słownictwa z różnych dziedzin nauk biologicznych : biologii sądowej, molekularnej, mikrobiologii.

2. Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny biologii na podstawie literatury anglojęzycznej.

3. Pogłębienie słownictwa z własnej dziedziny specjalizacyjnej studenta poprzez streszczenie pracy magisterskiej w formie pisemnej.

4. Pogłębienie słownictwa z wybranej dziedzin6y nauk biologicznych poprzez przedstawienie jej w formie prezentacji ustnej.

5. Dalsze kształcenie umiejętności dyskusji na podstawie przełomowych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych, umiejętność argumentowania.

6. Pogłębianie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin biologii.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z różnych dziedzin nauki.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów popularnonaukowych i naukowych.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie streszczenia tematu pracy magisterskiej.

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia prezentacji dziedziny specjalizacji studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność.

Prezentacja ustna z dziedziny specjalizacji studenta.

Zdanie egzaminu końcowego na ocenę dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i ustnej).

50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

Uwagi:

Język angielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.