Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach pedagogicznych 270-PES3-1JOBPE
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy w badaniach pedagogicznych 270-PES3-1JOBPE
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 12:15 - 13:45
sala A237
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-03-12 12:15 : 13:45 sala A237
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Kanały edukacyjne

www.ed.ted.com

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

-zapoznanie/doskonalenie terminologii pedagogicznej w języku angielskim

-doskonalenie umiejętności czytania tekstów akademickich i rozumienia ze słuchu (prezentacje, wykłady)

- doskonalenie umiejętności mówienia (prezentacje, dyskusje)

- doskonalenie umiejętności pisania akademickiego tj. pisania abstraktów i streszczeń.

Tematyka zajęć dopasowana do potrzeb doktorantów, w zależnoci od tematów ich prac badawczych:

-neurofeedback i jego zastosowanie w procesie resocjalizacji

-migracja i problemy uchodźców

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

-praca indywidualna z doktorantem;

-prezentacje ustne i pisemne doktoranta

-udział w dyskusjii na temt przedstawionych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczenia wszystkich sprawności językowych:

-sprawności receptywnych-w zakresie rozumienia tekstów fachowych i analizę tych tekstów;

-sprawności produktywnych-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat;

-rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedzinynauk pedagogicznych

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali .

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Doktorant będzie otrzymywał oceny za:

- opracowanie ćwiczeń słownikowych

- przygotowanie i omówienie tekstów akademickich

- przygotowanie abstraktów i streszczeń

- przygotowanie streszczenia ustnego i pisemnego pracy doktorskiej

- przy gotowanie i wygłosznie prezentacji z dziedziny specjalizacji doktoranta

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych tj. wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na ocenę końcową wpływać będzie aktywność doktoranta na zajęciach.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak aktywności na zajęciach spowoduje niezaliczenie przedmiotu.

Dopuszczona jest jedna nieobecność. Zaliczenie nieobecności oznacza konieczność przygotowania tłumaczenia wybranego artykułu

naukowego z języka angielskiego na język polski.

„Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Uwagi:

SDNS-PED

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.