Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dzienikarstwa 340-PS1-1HD
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia dzienikarstwa 340-PS1-1HD
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Paweł Wojciechowski
Literatura:

Adamski A. Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012;

Russell J. Thomas, Lane W. Ronald, Reklama według Ottona Kleppnera, bmw, 2000;

Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001;

Dziki S., Prasa w rozwoju historycznym, w: Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 32-82;

Myśliński J., Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004;

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980;

Wolert W., Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005;

Łojek J., Myśliński J., Władyka W. (red.), Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988;

Grzelewska D. i in., Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001;

Gluza R. (red.), Media w Polsce w XX wieku, Poznań 1999;

Bajka Z. Historia mediów, Kraków 2008;

Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce XX wieku, Warszawa 2009;

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

Zakres tematów:

1. Historia mediów i dziennikarstwa – wyjaśnienie pojęć;

2. Historia książki i druku;

3. Historia prasy europejskiej;

4. Historia prasy polskiej do 1815 r.;

5. Historia prasy polskiej 1815-1918;

6. Historia prasy polskiej 1918-1939;

7. Największe koncerny prasowe i prasa masowa w II RP;

8. Prasa w Polsce w czasie okupacji (1939-1944);

9. Prasa polska w dobie PRL-u (1945-1989);

10. Historia radia;

11. Historia telewizji;

12. Historia reklamy;

13. Historia i korzenie public relations

14. Historia internetu;

15. Przyszłość mediów w epoce cyfrowej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) – 1 ECTS

ŁĄCZNIE 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (15 godz.; 1 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (15 godz.; 1 ECTS)

Metody dydaktyczne:

heureza, dyskusja, projekty indywidualne studentów

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach

w związku z pandemią i nauczaniem zdalnym, zaliczenie zmieniono na formę pracy pisemnej (prezentacja, referat, praca pisemna, mapy myśli itp. w wyborze studenta)

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.