Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przedsiębiorca w sądzie – praktyczne aspekty stosowania prawa gospodarczego [370-PS5-4PSPGD] Rok akademicki 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przedmiot specjalizacyjny - Przedsiębiorca w sądzie – praktyczne aspekty stosowania prawa gospodarczego [370-PS5-4PSPGD]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:30 - 15:45
sala zdalnie
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 16
Prowadzący: Tomasz Kałużny
Literatura:

1. Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach, J. Pikała, Warszawa 2017

2. Prawo gospodarcze, D. Wętoszka, Warszawa 2020

Zakres tematów:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności przedsiębiorcy, jako strony lub uczestnika postępowań sądowych oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości. Struktura organizacyjna sądownictwa powszechnego.

Przedstawienie rankingu Banku Światowego „Doing business 2020”. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego (aspekty podmiotowe i przedmiotowe). Aktywność przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konstytucja dla biznesu – pakiet ustaw zmieniających rzeczywistość gospodarczą. Omówienie regulacji prawnych stosowanych w ramach sądowego rozstrzygania sporów sądowych.

MODUŁ II.

Realizacja swobody przedsiębiorczości w regulacjach unijnych. Prezentacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z odniesieniem do zagadnień wpływu orzecznictwa unijnego na stosowanie regulacji krajowych.

MODUŁ III.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Aspekty organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorcy. Byt prawny przedsiębiorcy od wpisu do wykreślenia z rejestru. Aktywność przedsiębiorcy w ramach postępowania rejestrowego.

MODUŁ IV.

Aktywność przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych – etapy postępowania sądowego w ramach procedowania przed sądem I i II instancji. Analiza wybranych zagadnień aktywności przedsiębiorcy w sądzie na podstawie prezentowanych stanów faktycznych.

MODUŁ V.

Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów z udziałem przedsiębiorców. Postępowania mediacyjne realizowane w ramach funkcjonowania Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Omówienie zasad funkcjonowania sądownictwa polubownego – Wschodni Sąd Arbitrażowy w Białymstoku.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza stanów faktycznych z orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę przy uwzględnieniu aktywności na zajęciach, odpowiedzi na pytania dotyczące omawianej tematyki, prace pisemne, analiza stanów faktycznych spraw sądowych oraz rozwiązywanie kazusów. W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość zaliczenia zajęć przy użyciu platformy edukacyjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)