Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza 370-PN5-1LTP
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Łacińska terminologia prawnicza 370-PN5-1LTP
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 214
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2020-11-29 08:00 : 09:30 sala 214
Budynek Wydziału Prawa
2020-12-13 08:00 : 09:30 sala 214
Budynek Wydziału Prawa
2021-01-17 08:00 : 09:30 sala 214
Budynek Wydziału Prawa
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Szczygielski
Literatura:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje na temat języka łacińskiego (omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów) i jego znaczenia dla współczesnego prawnika.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego. Wyjaśnienie znaczenia terminów ius i lex.

3. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa rzeczowegoi prawa spadkowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa zobowiązań.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa karnego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu postępowania cywilnego i postępowania karnego.

8. Łacińska terminologia prawnicza w dekoracjach architektonicznych wybranych budynków wymiaru sprawiedliwości i wydziałów prawa na świecie.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna z wykorzystaniem technik multimedialnych; analiza orzeczeń sądów i trybunałów w kontekście używanych przez nie terminów, zwrotów i łacińskich sentencji; konsultacje; zajęcia e-learningowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta, z jakiejkolwiek przyczyny, więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był przedstawiany na przedmiotowych zajęciach. Odrobienie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. To samo dotyczy zajęć e-learningowych. Ćwiczenia kończą się 2 zaliczeniami pisemnymi, które odbędą się w trybie stacjonarnym. Kolejne kolokwia z modułów II-IV, V-VII obejmować będą zagadnienia omówione na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zagadnienia samodzielnie opracowane przez studentów na podstawie materiałów umieszczonych na platformie Blackboard w ramach e-learningu. Zadaniem studentów będzie przetłumaczenie na język polski lub język łaciński terminów, zwrotów i sentencji prawniczych podawanych systematycznie podczas ćwiczeń. Za każde kolokwium można otrzymać 25 pkt. Dodatkowo student może otrzymać 10 pkt za rozwiązanie zadań z gramatyki języka łacińskiego i 5 pkt za aktywny udział w ćwiczeniach i pracę w grupie. Łącznie można zdobyć 65 pkt.

Ocenianie: 38-43 pkt dst.; 44-47 dst. z plusem; 48-52 db.; 53-56 db. z plusem; 57-65 bdb.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.