Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-S2-1JAN
Rok akademicki 2020/21
Lektorat, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy - angielski 380-S2-1JAN
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 17:15 - 18:45
sala B123
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-14 17:15 : 18:45 sala B123
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-04-21 17:15 : 18:45 sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-04-28 17:15 : 18:45 sala B123
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-05-05 17:15 : 18:45 sala zdalne
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2021-05-12 17:15 : 18:45 sala B123
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Prowadzący: Barbara Rudziak
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zakres tematów:

1.XX1 century skills: Jakie cechy powinien posiadać absolwent 21-go wieku?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

2. Faces of education: Jakie czynniki determinują sukces systemu edukacji?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

3.Older people with social needs. Problemy starzejącego się społeczeństwa.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

4. Modern addictions: Uzależnienia we spółczesnym świecie: uzależnienie od nowoczesnych technologii

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych w języku obcym (angielskim)

5. Homeless children: Dzieci ulicy-problem bezdomności wśród dzieci

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

6. Refugees. Problemy współczesnego świata- dzieci –uchodźcy; pomoc funkcjonowanie.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

7. Cultural diversity. Wielokulturowość we współczesnym świecie

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferenji platforma BLACKBOARD/TEAMS oraz 50% z wykorzystaniem modułow do samodzielnej realizacji na platformie BLACKBOARD w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych:

-doskonalenie umiejętnosci czytania i rozumienia tekstów fachowych oraz analizę językową tekstów specjalistycznych

-doskonalenie umiejętności rozumienia wypowiedzi specjalistycznych np. wykładów

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych.

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% stacjonarnie oraz 50%

z wykorzystaniem platformy Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie prac i testów pisemnych oraz przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych (streszczenie artykułu z dziedziny specjalizacji studenta)

-zaliczenie na min 50% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i wpółpracyw grupi)100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru

egzamin pisemny na koniec II semestru

EFEKTY KSZTAŁCENIA WERYFIKOWANE SĄ W OPARCIU O PLATFORMĘ BLACKBOARD

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 zjazdu nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.