Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 380-S2-1YSEM
Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 380-S2-1YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 16:00
sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Andrei Harbatski
Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wydawnictwo TNOiK i SWU, Toruń 2003.

2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

3. Blaikie N., Designing Social Research, Polity Press, Cambridge 2009.

4.Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Universitas, Kraków 2009.

5.Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2006.

6.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

7.Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

8.Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków 2006.

9. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-3, PWN, Warszawa 2006.

10. Maszke A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

11. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 2009.

12. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006,.

13. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

14. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

15. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

16. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

17. Singleton R.A., Straits B.C., Approaches to Social Research, Oxford University Press, Oxford 2005.

18. Wędlińska M., Jak pisać pracę magisterską? , Kraków 2005.

19. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

20. Krajewska A., Teoretyczne, badawcze i praktyczne podstawy dydaktyki akademickiej we współczesnej szkole wyższej, Wydawnictwo UWB, Białystok 2020.

21. Badania biograficzne w pedagogice : studia źródłowe i bibliograficzne / pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

22. Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych / pod red. Hanny Kędzierskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

23. Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

24. Palka s., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

25. Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne / pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2017.

Zakres tematów:

1. Formułowanie obszarów badawczych. Analiza literatury.

2. Formułowanie tematu pracy.

3. Konstruowanie roboczej struktury pracy.

4. Metodologiczna koncepcja pracy – zasady postępowania badawczego (formułowanie przedmiotu badań i celów badawczych; konstruowanie problemów badawczych oraz hipotez; konstruowanie i operacjonalizacja zmiennych; dobór metod badawczych i konstruowanie narzędzi badawczych; dobór próby, teren i organizacja badań; sposoby prezentowania, analizy i interpretacji wyników badań empirycznych)

5. Badania pilotażowe, weryfikacja narzędzi badawczych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pogadanka, praca indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w seminarium, aktywny udział w dyskusji, przygotowywanie wystąpień i prezentacji, opartych na analizie literatury teoretycznej i metodologicznej, ocena postępów w pisaniu/formułowaniu elementów składowych pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.