Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [380-S1-3YSEM] Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [380-S1-3YSEM]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Karol Konaszewski
Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wydawnictwo TNOiK i SWU, Toruń 2003.

2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

3. Blaikie N., Designing Social Research, Polity Press, Cambridge 2009.

4.Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Universitas, Kraków 2009.

5.Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2006.

6.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

7.Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

8.Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków 2006.

9. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-3, PWN, Warszawa 2006.

10. Maszke A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

11. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 2009.

12. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006,.

13. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

14. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

15. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

16. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

17. Singleton R.A., Straits B.C., Approaches to Social Research, Oxford University Press, Oxford 2005.

18. Wędlińska M., Jak pisać pracę magisterską? , Kraków 2005.

Literatura tematyczna w zależności od wybranej problematyki badawczej studenta.

Zakres tematów:

1. Formułowanie obszarów badawczych. Analiza literatury.

2. Zasady pisarstwa naukowego – wprowadzenie.

3. Formułowanie tematu pracy.

4. Konstruowanie roboczej struktury pracy. Wymogi redakcyjne.

5. Zasady sporządzania bibliografii.

6. Pisanie pracy i publiczne prezentowanie jej fragmentów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pogadanka, praca indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w seminarium, aktywny udział w dyskusji, przygotowywanie wystąpień i prezentacji, opartych na analizie literatury teoretycznej i metodologicznej, ocena postępów w pisaniu/formułowaniu elementów składowych pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)