Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy socjalnej [380-SS1-3AGT] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty pracy socjalnej [380-SS1-3AGT]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Natalia Głódź
Literatura:

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999.

2. Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2013.

3. Kantowicz E., Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

4. Kubacka Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

5. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

6. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.

7. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

9. Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

10. Trawkowska D., Dylematy i trudności związane z pełnionymi rolami zawodowymi, (w:) Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Zakres tematów:

Tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

2. Etyka pracownika socjalnego. Dylematy etyczne w pracy socjalnej.

3. Konflikt w Pracy Socjalnej.

4. Komunikacja i proces pomocy.

5. Agresja w Pracy Socjalnej

6. Wielowymiarowość pracy socjalnej. Intuicja, metalizacja i empatia.

7. Mediacja

8. Umiejętności ważne w pracy socjalnej.

9. Praca z klientem- postawy, gesty i mimika (filmik).

10. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

-burza mózgów

-praca w grupie

-prezentacja

-dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy:

-kolokwium zaliczeniowego w formie testu

- aktywności (max 3 punkty)

Procentowa skala ocen

Poniżej 51%. – ocena niedostateczna (2,0)

- od 51 do 60 %. - ocena dostateczna (3,0),

- od 61 do 70 %. - ocena dostateczna plus (3,5),

- od 71 do 80 %. - ocena dobra (4,0),

- od 81 do 90 %. - ocena dobra plus (4,5),

- od 91 do 100 %. - ocena bardzo dobra (5,0)

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)