Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 1 330-ES1-3XSED1
Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe cz. 1 330-ES1-3XSED1
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 207
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 16
Prowadzący: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie programu seminarium, zakładane efekty kształcenia, sposób zaliczenia.

2. Określenie celu pracy dyplomowej: cechy pracy dyplomowej; kryteria oceny merytorycznej pracy licencjackiej; rola promotora.

3. Omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze – rodzaje i uwarunkowania; determinanty wyboru metod badawczych, narzędzia badawcze).

4. Określenie zasad wyboru tematu pracy licencjackiej (granice wyznaczania tematyki dysertacji; kryteria doboru tematyki pracy dyplomowej; przykładowe tematy prac dyplomowych).

5. Prezentacja zasad pisania prac naukowych, wymagań stawianych tekstowi pracy (wymagań formalnych, merytorycznych, zasad etycznych).

6.Metody gromadzenia informacji naukowej: źródła informacji naukowej, praca w bibliotece, sposoby posługiwania się katalogami bibliotecznymi; udostępnianie materiałów bibliotecznych; Internet jako źródło informacji.

7. Analiza materiałów źródłowych: umiejętność oceny i selekcji materiałów; analiza aktów normatywnych i literatury naukowej.

8.Organizacja procesu pisania pracy dyplomowej: omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy, systematyka pracy.

9. Formułowanie problemów badawczych i celu pracy (problem badawczy – pojęcie, zakres, sposoby formułowania; warunki poprawności formułowania problemu badawczego (przykłady); określanie celów pracy w kontekście pracy z obranego zakresu przedmiotowego)

10. Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej przez studentów

Metody dydaktyczne:

Zajęciaprowadzone w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie opracowania konspektu pracy licencjackiej (temat, problem badawczy, hipoteza badawcza, plan pracy) i napisania pierwszego rozdziału pracy.

Uwagi:

Zimowy RiF prof. M. Kozłowska-Burdziak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.