Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań ilościowych i jakościowych 270-PES3-1METBJ
Rok akademicki 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody badań ilościowych i jakościowych 270-PES3-1METBJ
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 10:15 - 11:45
sala B124
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 10:15 : 11:00 sala B124
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alicja Korzeniecka-Bondar
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Charmaz, K. (2013). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin, H.K., Lincoln ,Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kvale, S. (2004). Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.

Kvale, S. (2012). Prowadzenia wywiadów. Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills (CA): Sage Publications.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Konecki, T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kunat, B.(2012). Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, „Rocznik Pedagogiczny” nr 35, s. 263-273.

Lalak D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej., Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Warszawa: SCHOLAR.

Męczkowska, A. (2003). Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3 (189).

Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań. Przekład i redakcja naukowa S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.

Nowotniak, J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Silverman, D. (2012). Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak – Zając, D. (2018). O łączeniu badań ilościowych i jakościowych - oczekiwania i wątpliwości. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 26 (1), s. 121 – 138.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź: UŁ.

Zakres tematów:

Metody stosowane w naukach społecznych, w tym szczególnie w dyscyplinie pedagogika.

Paradygmat - pojęcie, rodzaje i znaczenie dla procesu badawczego.

Proces gromadzenia i analizowania danych empirycznych.

Metody ilościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów edukacyjnych.

Metody jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z tekstem, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest:

1)obecność na zajęciach (dopuszcza się jednorazową nieobecność na zajęciach).

Na ocenę składają się wyniki:

1) ocena aktywności studenta na konwersatoriach (max. 2pkt za każde zajęcia)

2) zaliczenie pisemne (test dydaktyczny: pytania zamknięte i otwarte) - max. 20 pkt

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

18 - 21 pkt - dst

21,5 - 23,5 pkt - dst+

24 - 27 pkt - db

27,5 - 30,5 pkt - db+

31-34 pkt - bdb

Uwagi:

SDNS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.