Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarcze i geopolityczne znaczenie regionu MENA [350-MS2-2GZM] Rok akademicki 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gospodarcze i geopolityczne znaczenie regionu MENA [350-MS2-2GZM]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Oksana Voytyuk
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Roland Oliver, Anthony Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Książka i wiedza 2005, s. 62-73; 208-226; 257-276.

2. Jerzy Zdanowski, Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Dialog 2020, 159-179; 204-217;261-298; 299-301; 319-347; 358-368; 384-428; 453-476.

3. Yves Lacoste, Geopolityka Śródziemnomorza, Dialog 2010, s. 203-262; 325-358; 415-437.

4. Katarzyna Czajkowska, Anna Diawol-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Dialog 2012, s. 126-152, 177-199; 226-254; 277-384.

5. Bruno Callies de Salies, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Dialog 2012, s. 33-43; 56-74; 93-150; 186-124.

6. System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze, red. S. Swadźby, Katowice 2011, s. 139-156.

7. Dariusz Michalik: Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryjskiego, https://geopolityka.net/dariusz-michalik-uklad-sil-na-bliskim-wschodzie/

8. W. Lizak, Bliski Wschód: „bankructwo pięknych nadziei”, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/14_2016.pdf

9. Bliskowschodnia polityka Rosji, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_71_bliskowschodnia_polityka_rosji_net_0.pdf

10. Rosja wobec Iranu, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_292.pdf

11. Wprowadzenie dO polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, red. nauk. M. Woźniak-Bobinska, A. M. Solarz, Scholar 2018.

12. Patrick Cockburn, Państwo Islamskie, Dom Wydawniczy PWN 2015, 203 s.

13. Benjamin Hall, ISIS. Państwo Islamskie, Muza 2015, 333 s.

14. Artur Wejkszner, Państwo Islamskie narodziny nowego kalifatu?, Difin 2016, 254 s.

15. Marta Stempień, Państwo Islamskie nowe oblicze terroryzmu?, Rytm 2018, 315 s.

LITERATURA OBCOJĘZYCZNA:

1. “Introduction: An Energy Revolution” in The Risk Pivot: Great Powers, International Security, and the Energy Revolution, Bruce Jones and David Steven, pp. 1-51.

2. “The New Economics of Oil,” Spencer Dale, Oxford Institute of Energy Studies, October 2015

3. “The New International Political Economy of Natural Gas,” Tim Boersma and Akos Losz, in Handbook of the International Political Economy of Energy and Natural Resources (2018), eds. Goldthau, Keating & Kuzemko, pp. 138-149

4. “The Geopolitics of Renewable Energy: Debunking Four Myths,” Indra Overland, Energy Research & Social Science 49 (2019), pp. 36-40

5. Dilip Hiro, Cold War In The Islamic World: Saudi Arabia, Iran And The Struggle For Supremacy, Publisher: Oxford University Press 2019

6. Banafsheh Keynoush, Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes?, Palgrave Macmillan US 2016

7. Blancherd, C. (2009). Islam: Sunnis and Shiites. Congressional Research Service. https://fas.org/irp/crs/RS21745.pdf

8. Haddad, F. (2013). Sunni Shia Relations after the Iraq War. Washington: United States Institute of Peace. https://www.usip.org/sites/default/files/PB160.pdf

9. Edgar Göll, Silvia Colombo, Eduard Soler i Lecha, Imagining Future(S) For The Middle East And North Africa. Menara Final Reports. No. 2, March 2019

10. Gaub, Florence and Laban, Alexandra (eds.) (2015) Arab Futures: Three Scenarios for 2025. Paris: European Union Institute for Security Studies. https://www.files.ethz.ch/isn/188691/Report_22_Arab_futures.pdf

* w trakcie semestru, literatura będzie uzupełniana na bieżąco aktualnymi informacjami.

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie do historii państw regionu: powstanie nowych państw, odkrycie pierwszych surowców (2).

II. Systemy polityczne i gospodarcze państw regionu MENA oraz ich wpływ na kształtowanie gospodarek (1).

III. Ewoluujący charakter bezpieczeństwa energetycznego, globalne perspektywy energetyczne i miejsce w nich regionu MENA (2).

IV. Ewolucja rynku ropy naftowej i jej wpływ na sytuacje w regionie MENA (1)

V. Gaz ziemny i zmieniający się porządek globalny (1)

VI. Rewolucja w niekonwencjonalnej produkcji ropy i gazu oraz szybki rozwój energii odnawialnej w regionie mena; geopolityka transformacji energetycznej regionu MENA (2)

VII. Dynamika i zmiany sił regionalnych na Bliskim Wschodzie: relacje Iran - Arabia Saudyjska, polityka naftowa Arabii Saudyjskiej (2)

VIII. Aktorzy regionalni i zewnętrzni w geopolityce Bliskiego Wschodu (USA, Rosja, Turcja itd.) oraz relacje między nimi a państwami MENA (2)

IX. Konflikty regionalne (sunnici, szyici, państwo ISIS) (2)

X. Przyszłość regionu MENA (1)

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjasnienie

Metody praktyczne – pokaz (prezentacja)

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej.

W celu zaliczenia przedmiotu niezbedne są:

1. Aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 1 nieobecność).

2. Sporządzenie 2 notatek (3 strony):

- Pierwsza notatka dotyczyć będzie silnych i słabych stron wybranego państwa regionu

- Druga notatka zostanie skierowana do przywódcy państwa z rekomendacjami ulepszenia dotyczącymi polityki zagranicznej (w tym energetycznej) i stawieniu się naprzeciwko wyzwaniom przed którym stoi jedno z wybranych państw MENA.

Ocena końcowa będzie naliczana na podstawie średniej ocen uzyskanych w ciągu semestru.

Osoby, które będą posiadać więcej jak 1 niebecność są zobowiązani do zaliczenia ich w czasie dużyrów,

Niezaliczenie nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)