Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz.1 380-DS5-1JAN1
Rok akademicki 2021/22
Lektorat, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy - angielski cz.1 380-DS5-1JAN1
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00
sala A113
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zakres tematów:

SEMESTR 1

- UwB -uniwersytet w BiAŁYMSTOKU: przeszłośc, teraźniejszość,

-język angieski i jego rola we wspólczesnym świecie

-wielojęzyczność i jej wpływ na mózg, metody uczenia się jezyków obcych,

-wykorzystywanie róznych żródeł wiedzy wprocesie uczenia się

-interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

-wybrane zagadnienia psychologii uczenia się: inteligencje wielorakie, style uczenia się, mnemotechniki

-sustainability-rozwój zrównoważony w kontekście akademickim

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: min 50% w formie stacjonarnej oraz do 50% z wykorzystaniem modułow do realizacji na platformie BEDUPORTAL w oparciu o materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- oceny bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- realizacji modułów nauczania na platformie EDUPORTAL

- prac i testów pisemnych

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% zadań na platformie EDUPORTAL

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

skala ocen:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51%- 60%dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODBYWA SIĘ STACJONARNIE

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W

przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną

na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu/filmu

specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.