Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doktryny polityczno-prawne 370-PS5-5DPP
Rok akademicki 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Doktryny polityczno-prawne 370-PS5-5DPP
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 19:00
sala 311
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 42
Prowadzący: Karol Kuźmicz
Strona domowa grupy: https://www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. J. Baszkiewicz, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984.

2. L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2001.

3. K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnej, Warszawa 1968.

4. H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001.

5. J. Juszyński, Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004.

6. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.

7. G.L. Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1985.

8. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

9. M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993.

10. M. Szyszkowska, Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2004.

11. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.

II. Literatura uzupełniająca:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, wyb. i oprac. L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, M. Łuszczyńska, W. Więcław, Lublin 2003.

2. Historia idei politycznych. Wybór tekstów źródłowych, Tom I, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2000.

3. Historia idei politycznych. Wybór tekstów źródłowych, Tom II, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2001.

4. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery i M. Maciejewskiego, Warszawa 2009.

5. H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 2001.

Zakres tematów:

I. Zajęcia: 1) Co to są doktryny-polityczno-prawne? Ujęcie historyczne czy ich uwspółcześnienie? 2) Doktryny polityczno-prawne starożytności cz . I: Sokrates i sofiści. 3) Doktryny polityczno-prawne starożytności cz. II : Platon i Arystoteles.4) Doktryny polityczno-prawne starożytności cz. III: Hellenizm i Starożytny Rzym.

II. Zajęcia: 5) Doktryny polityczno-prawne chrześcijańskie: od Św. Augustyna do Św. Tomasza z Akwinu. Reformacja. 6) Myśl polityczno-prawna renesansu: między realizmem a utopizmem.

III. Zajęcia: :7) Liberalizm i jego odmiany.8) Myśl polityczno-prawna doby nowożytnych rewolucji: angielskiej, amerykańskiej i francuskiej.

9) Konserwatyzm i neoliberalizm.

IV. Zajęcia:10) Wybrane szkoły prawa XIX i XX wieku a szkoła prawa natury.11) Socjalizm i komunizm. 12) Autorytaryzmy i totalitaryzmy XX wieku.

V. Zajęcia:13) Doktryny polityczno-prawne a ideał sprawiedliwości. 14) Post-modernizm i współczesne ekstremizmy polityczne.

15) W poszukiwaniu tzw. trzeciej drogi w dobie globalizacji.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, pogadanka z elementami wykładu, czytanie fragmentów tekstów źródłowych i ich krytyczna analiza, konsultacje na dyżurach, w tym udzielanie indywidualnych konsultacji poprzez kontakt mailowy.

Metody i kryteria oceniania:

Brana pod uwagę aktywność w czasie konwersatorium I i II termin: test bądź praca pisemna (możliwość indywidualnego zdawania egzaminu w formie ustnej). Test: 25 pytań - zamkniętych. Trzy możliwości do wyboru: a, b, c. Zaznacza się jedną odpowiedź prawidłową przez jej podkreślenie, wszelkie inne skreślenia powodują nieważność odpowiedzi na dane pytanie!

Punktacja: 25-23 – bdb; 22-21 – db plus; 20-18 – db; 17-15 – dst plus; 14-12 – dst, 11-10-ndst plus; poniżej 10 – ndst. Brana pod uwagę aktywność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.