Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku rosyjskim [380-N2-2YHDTR] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku rosyjskim [380-N2-2YHDTR]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda sobota, 9:30 - 11:45
sala e-learning
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrei Harbatski
Literatura:

1. Бобрышов С.В. Историко-педагогическое исследование развития педагогического знания: методология и теория. Ставрополь, 2006.

2. Вершинина Н.А. Структура педагогики: методология исследования. Санкт-Петербург, 2008.

3. Голубев Н.К., Радина К.Д. Структура и уровни социально-педагогической диагностики. Гипотезы и решения. Этика исследования. Москва, 2009.

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования, Москва, 2005.

5. Загвязинский В.И. Методология педагогического исследования. Москва, 2017.

6. Кривченко Н.И. Аксиологический подход как методологическая основа педагогического исследования. Ставрополь, 2016.

7. Кузнецова А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике. Хабаровск, 2003.

8. Образцов П.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Орел, 2002.

9. Садовникова Н.А. Прикладное исследование методологии статистического анализа в педагогических исследованиях. Санкт-Петербург, 2016.

10. Юдина О.А. Методология педагогического исследования. Оренбург, 2013.

Zakres tematów:

1.Określenie tematu badawczego

2.Cel główny i cele szczegółowe badania własnego

3.Problem główny i problemy szczegółowe

4.Przedmiot badań

5.Metody badawcze

6.Wybór terenu badawczego

7.Wykorzystanie literatury i innych źródeł

8.Postawienie hipotezy głównej i hipotez szczegółowych

9.Zmienne i wskaźniki

10. Prezentacja ankiety (wywiadu)

11. Analiza litaratury metodologicznej

12. Analiza litaratury teoretycznej

13.Wstęp, wnioski i zakończenie pracy

14.Sposoby wykorzystania własnych wniosków w praktyce pedagogicznej

15. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

wygłoszenie referatów, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach i wygłoszenie referatu na każdym warsztacie. Dopuszczalnym jest 2 nieobecności, bez żadnych konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć, bez względu na jej powód. Zaliczenie nieobecności polega na przygotowaniu pisemnego opracowania wskazanego przez prowadzącego tematu. Przygotowywanie wystąpień i prezentacji w języku rosyjskim opartych na analizie literatury teoretycznej i metodologicznej, ocena postępów w pisaniu/formułowaniu i wygłoszeniu referatów dotyczących badania tematu własnej pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)