Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki 380-DN5-1JAZ
Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy dydaktyki 380-DN5-1JAZ
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda niedziela, 12:00 - 13:30
sala B224
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Literatura:

* Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, PWN, Warszawa 2004

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

* Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

*Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

*Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

*Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

* Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2019.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia dydaktyczne. Analiza procesu kształcenia.

2. Projektowanie dydaktyczne – cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3. Współczesne treści kształcenia w perspektywie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

4. Strategie i metody kształcenia – procesy stymulowania partycypacyjnego, proaktywnego, i refleksyjnego uczniów.

5. Formy organizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kooperatywnego uczenia się.

6. Planowanie dydaktyczne i zasady tworzenia autorskich programów kształcenia.

7. Uczeń w procesie kształcenia – poznawanie uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny).

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna, metody praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium na ocenę na podstawie:

- aktywności na zajęciach,

- oceny referatów,

- zaliczenia zadań praktycznych,

- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test) - ocena dostateczna przy uzyskaniu 51% punktów.

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w w formie uzgodnionej z prowadzącą ćwiczenia, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.