Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF3 - umiejętności łączone 1 [340-FP1-3UL1] Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: PNJF3 - umiejętności łączone 1 [340-FP1-3UL1]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 7
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Zakres tematów:

1. Tożsamość

2. Zdrowie

3. Migracja populacji

4. Życie miejskie

5. Praca

6. Zmysły i doznania

7. Francofonia

8. Perspektywy i zmiany

Metody dydaktyczne:

Dyktanda, tłumaczenia. Rozumienie tekstu słuchanego i pisanego,debata, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

1.Formy zaliczenia: pisemne i ustne

Ustne: przeprowadzenie dwóch debat 2x 20 p, aktywność na zajęciach 10p

Pisemne: rozumienie ze słuchu, co dwa działy tematyczne + 2 dyktanda 2x10p . Nieobecność na zaliczeniu pisemnym, skutkuje oceną niedostateczną. Jedynie zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia w ciągu 2 tyg. od zaliczenia pisemnego, na którym student był nieobecny.

2. Podstawą do zaliczenia zajęć stanowi średnia punktów zebranych ze wszystkich form zaliczenia. Próg zaliczeniowy 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów (55% ma prawo do przystąpienia do jednego zaliczenia obejmującego cały semestr i zawierającego wszystkie formy zaliczenia dla danego przedmiotu ( pisemne i ustne). Najwyższą oceną możliwą do otrzymania z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna.

3. Na ostateczną ocenę z zajęć wpływ mają również nieobecności.

- dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr

-kolejne 2 nieobecności ( trzecie i czwarta) powodują obniżenie oceny o pół stopnia za każdą, chyba, że student usprawiedliwi te nieobecności zwolnieniem lekarskim, wtedy ocena nie będzie obniżona.

- przekroczenie limitu nieobecności 2+2 skutkuje nie zaliczeniem zajęć. Przypadki dłuższej nieobecności, będą rozpatrywane indywidualnie.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)