Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1956 r. [340-PS1-3HLPP] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej po 1956 r. [340-PS1-3HLPP]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 74
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Kamila Budrowska
Literatura:

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie tematyki zajęć.

2. Wprowadzenie do przedmiotu metodami aktywizującymi studentów.

3. M. Białoszewski, Obroty rzeczy (1956)

- J. Potkański, Wiersz choreograficzny Białoszewskiego, w: idem, Sens nowoczesnego wiersza: wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004, s. 63-93.

- M. Gołąb, Komponent barwy jako reprezentacja indywidualnych cech świata przedstawionego, w: idem, Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997, s. 21-78.

- Miron. Wspomnienia o poecie, opr. H. Kirchner, Warszawa 1996.

4. Z. Herbert, Struna światła (1956)

- K. Wyka, Składniki świetlnej struny, w: Poznawanie Herberta, cz. I, wyb. wst. A. Franaszek, Kraków 1998, s. 25-48.

- R. Przybylski, Między cierpieniem a formą, W: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 80-127.

- T. Skubalanka, Styl poetycki Zbigniewa Herberta, w: idem, Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne, Lublin 2008, s. 9-42.

5. J. Andrzejewski, Bramy raju (1959)

- Z. Mitosek, Morał i historia (transformacje sensu w genezie „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego), w: „Twórczość 1993, nr 12, s. 85-93.

- A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997

- A Gawron, Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku, Łódź 2003, s. 93-163.

6. S. Lem, Eden (1959)

- S. Bereś, Pasja filozofowania, W: tegoż, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987, s. 341-400.

- J. Jarzębski, Kosmogonia i konsolacja, w: idem, Wszechświat Lema, Kraków 2002, s. 68-102.

- J. Jarzębski, wstęp do wydania krytycznego Edenu, w: S. Lem, Dzieła.

7. W. Gombrowicz, Kosmos (1965)

- A. Okopień-Sławińska, Wielkie bergowanie, czyli hipoteza jedności „Kosmosu”,

W: Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków, 1984, s. 693-706.

- M. Głowiński, Gombrowiczowska nadliteratura, w: idem, Gombrowicz i nadrealizm, Kraków 2002, s. 5-15.

- M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004; tu: s. 15-53.

8. E. Stachura, Siekierezada (1971)

- H. Bereza, Życiopisanie [w:] Sposób myślenia, t. I, Warszawa 1989, s. 467-471, 474-476.

- G. Borkowska, Edward Stachura: nie wszystko jest poezją [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, Pod red. A. Brodzkiej, L. Burskiej, Warszawa 1995, s. 115-129.

9. Bogdan Wojdowski, Chleb rzucony umarłym (1971)

- A.Molisak, „Chleb rzucony umarłym” – żydowski <<Bildungsroman>>?, [w:] Literatura polska wobec Zagłady, praca zbiorowa pod red., A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej, J. Leociaka, Warszawa 2000, s. 223-241.

- K. Sokołowska, „I dziś jestem widzem”. Narracje dzieci Holokaustu, Białystok 2010 (rozdziały o Wojdowskim).

10. T. Różewicz, Białe małżeństwo (1975)

- M. Fik, Teatr Tadeusza Różewicza, w: „Pamiętnik Teatralny” 1974, nr 1.

- T. Szczukowski, Ciało, płeć, tekst, w: idem, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008, s. 55-125.

- T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio –poetyka. O pisarstwie Tadeusz Różewicza, Kraków 2002, tu: Laboratorium teatralne bez sceny, s. 192-205, Duszyczka i wyzwolone ciało, s. 258-271.

11. S. Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu (1980)

- J. Kandziora, Czytanie Barańczaka, w: idem, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007, s. 395-411.

- R. Chojnacki, Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O poezji lat siedemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 76-103.

- J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

12. Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu (1984)

- B. Kaniewska, Świat przez pryzmat „ja”. O sposobach i funkcjach mityzacji, [w:] Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej, Poznań 1997 lub [w:] „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3.

- Zygmunt Ziątek, Głód syntezy. Wiesław Myśliwski i proza chłopska, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, Warszawa 1995, s. 151-168.

13.P. Huelle, Weiser Dawidek (1987)

- B. Kaniewska, Proza inicjacyjna – Między formą a doświadczeniem, w: tejże: Śladami Tristama Shandy, Poznań 2000, s. 147-166.

- P. Czapliński, Nowa proza i rytuały inicjacji, w: „Kresy” 1996, nr 1.

- A. Wojcieszuk, Dzieciństwo o dorosłość – opozycja przestrzeni, W: Konflikty współczesnej kultury, red. K. Budrowska, A. Kietlińska, Białystok 1995, s. 79-90.

14. A. Stasiuk, Mury Hebronu (1989)

- Na czym opiera się pisanie. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Michał Okoński, w: „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 45.

- L. Burska, Sprawy męskie i nie, w: „Teksty Drugie” 1996, nr 5.

15. Zaliczenie

Zakres tematów:

Przełom roku 1956 - destalinizacja w literaturze i kulturze. Literatura emigracyjna, krajowa i drugi obieg. Cenzura. Proza II wojny światowej i Holokaustu. Proza kobieca. Proza homoseksualna. Fantastyka naukowa. Proza chłopska. Poezja lingwistyczna. Poezja nowofalowa. "Czarna dziura" w literaturze lat 80. XX wieku. Przełom roku 1989.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone stacjonarnie, z czynnym udziałem studentów. Studenci czytają tekst podstawowy oraz wskazane opracowania. Każdy student przygotowuje jedną prezentację w semestrze (na wybrany przez siebie temat, związany z tematyką ćwiczeń). Prowadząca przygotowuje wprowadzenia do tematu omawianego na zajęciach.

W czasie zajęć wprowadzone zostaną metody aktywizujące studentów: gry dydaktyczne, metoda "burzy mózgów", ""śnieżnej kuli", dyskusji panelowej i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach. Możliwa jest jedna nieobecność - pozostałe do zaliczenia. Oceniana jest ponadto przygotowana przez studenta prezentacja. Oceny cząstkowe po każdych zajęciach dla aktywnych studentów.

Na ostatnich zajęciach omówione zostaną oceny cząstkowe, zaliczone ewentualne nieobecności i braki oraz wystawiona ocena końcowa z przedmiotu.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)