Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury 430-KS1-3ZMK
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury 430-KS1-3ZMK
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 10:15 - 11:45
sala B12
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Martyna Zaniewska
Literatura:

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z późniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, z późniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z późniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Książki:

1. Sławomir Czarnecki, Nowa widownia. O promocji w kulturze, Narodowe centrum Kultury, Warszawa 2015

2. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

3. Dorota Ilczuk, Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

4. Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. Copywriting & Webwriting, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018

5. Paweł Kamiński, Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Ridero, 2021

6. Wioletta Krawiec, Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021

7. Gary Armstrong, Philip Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2016

8. Anna Pluszyńska, Agnieszka Konior, Łukasz Gaweł (red.), Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

9. Agata Podczaska, Kamila Kujawska-Krakowiak (red.), Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, Fundacja Commitment to Europe, Warszawa 2007

10. Martyna Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011

11. Paweł Tkaczyk, Narratologia.Umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie od zawsze. Opanuj ją i rozwiń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022

12. Krystyna Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009

13. Łukasz Wróblewski (red.), Zarządzanie w instytucjach kultury, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

14. Vademecum dyrektora instytucji kultury (opracowanie zbiorowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021

Zakres tematów:

1. Wstęp do zarządzania i marketingu

2. Aspekty prawne w zarządzaniu instytucją kultury

3. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

4. Finansowanie działalności instytucji kultury (+ środki zewnętrzne, sponsoring)

5. Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury

6. Zarządzanie projektami

7. Działalność edukacyjna instytucji kultury

8. Dostępność instytucji kultury

9. Badania w zarządzaniu instytucją kultury

10. Audience Development

11. Marketing kultury

12. Digital Marketing

13. Social Media

14. Public Relations - budowanie relacji z otoczeniem

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

- wykład,

- dyskusja,

- praca w grupach,

- prezentacja

- projekty zespołowe.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu i ocenę końcową składać się będzie:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność)

- aktywność

- wykonanie minimum jednego zadania indywidualnego oraz minimum dwóch zadań grupowych.

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.