Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i gospodarcza 350-MS1-1GPG
Rok akademicki 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Geografia polityczna i gospodarcza 350-MS1-1GPG
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 121
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-28 11:30 : 13:00 sala 121
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
2022-02-04 11:30 : 13:00 sala 121
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Oksana Voytyuk
Literatura:

ITERARURA PODSTAWOWA:

P. Bartosiewicz, Geografia polityczna i geopolityka, Lublin, 2008.

S. Otok, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2009.

J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych, współczesnego świata, Wydawnictwo: Dialog 2017, 302 s.

Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Poznań 2011.

Geografia regionalna świata, pod red. J. Makowskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Tim Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA 2017, 376 s.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis Polska 2008.

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

M.Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008.

J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

Z. Pawlak, Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań 2006.

Geografia gospodarcza świata, red. Irena Fierla, Wydawnictwo: PWE 2005, 523 S.

K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 2004.

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA:

1. Stephen Bown, Amundsen Ostatni Wiking, Wydawnictwo Poznańskie 2018.

Stephen Bown, Wyspa Niebieskich lisów, Wydawnictwo Poznańskie 2020.

Caroline Elkins, Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii, Wydawnictwo: Świat Książki 2013

David Van Reybrouck, Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, Wydawnictwo: W.A.B., (literatura faktu) 2016

J. Lisianski, Podróż dookoła świata, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Halford Mackinder, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, Wydawnictwo PWN 2019.

Zakres tematów:

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka: definicja pojęcia geografia polityczna, początki i kierunki geografii politycznej, metody badawcze, związek z innymi naukami (1).

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków: okres feudalizmu, wielkie odkrycia geograficzne, okres wczesnego kapitalizmu, imperializmu kolonialnego, międzywojennego, powojennego, dekolonizacji, lat 90. XX wieku. Współczesna mapa polityczna (2).

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej: terytorium, ludność władze państwa. Suwerenność państw. Klasyfikacje form państw. Stolica państwa jej znaczenie i funkcję (2).

Państwa dysfunkcyjne (1)

Geograficzno-polityczne cechy państw: granica, rodzaje i funkcję granic, zmienność i stabilność granic. Granice morskie i lądowe. Przestrzeń powietrzna i kosmiczna (2).

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw. Terytoria zależne i pozostałe terytorialne jednostki geopolityczne: państwa nieuznane, podzielone, powstańcze, prywatne. Terytoria zamorskie, niewcielone i niezorganizowane, dzierżawione, neutralne, niezawłaszczone, umiędzynarodowione, eksterytorialne siedziby organizacji międzynarodowych (3).

Geografia ludności świata: liczba, rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności świata, przyrost naturalny oraz jego formy. Struktura ludności wg płci i wieku, struktura zawodowa. Pojęcie narodu. Struktura rasowa. Mniejszości narodowe i grupy religijne i etniczne. Wyznania na świecie oraz ich geografia (3).

Migracje we współczesnym świecie (2).

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjasnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:

1) Zaliczenie ślepej mapy na ocenę (45 %). Niezaliczenie ślepej mapy skutkuję niedopuszczeniem do testu semestralnego.

2) Test semestralny (45 %). 100 % materialu w formie testu (pytania testowe zamknięte oraz pytannia testowe otwarte).

3) Przy zaliczeniu przedmiotu uwzględnia się aktywność na zajęciach (10 %).

Dopuszczalną jest nieobecność na 2 zajęciach, resztę nieobecności student ma zaliczyć w czasie dyżurów. Nie zaliczone nieobecności niedopuszczeniem do napisania testu podsumowujácego.

Aktywność na zajęciach uwzględnia się przy wystawieniu oceny końcowej. Ocena z mapy, testu semestralnego, brak załegłości oraz aktywność w trakcie zajęć daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej.

* w razie przejścia na nauczanie zdalne, zaliczenie przedmiotu będzie w formie ustnej. Dla zaliczenia przedmiotu:

1. Każdy student będzie indywidualnie odpytywany z mapy

2. Ma odpowiedzieć na 5 pytań prowadzącego z całości materiału

3. Ma być aktywny w trakcie zajęć

4. Nie posaidać innych zaległości .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.