Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria sztuki 430-KS2-2TST
Rok akademicki 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria sztuki 430-KS2-2TST
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala B4
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrzej Kisielewski
Literatura:

PROGRAM WYKŁADÓW Z PRZEWODNIKIEM BIBLIOGRAFICZNYM

1/. Wstęp: pojęcia mimesis, techne i ars; antyczna myśl o sztuce, zarys teorii sztuki średniowiecza i renesansu.

Literatura:

Zofia Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, PWN, Warszawa 1997.

Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka, Zbnak, Kraków 1994.

Alicja Kuczyńska, Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.

Johann Joachim Winckelman, zjawisko „religii sztuki”, koncepcja stylu i ekfraza dzieła sztuki jako nowy rodzaj piśmiennictwa o sztuce.

Literatura:

Johann Joachim Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, przeł. Tadeusz Zatorski, oprac. Wojciech Bałus, Universitas, Kraków 2012.

Johann Joachim Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, przeł. Joanna Maurin-Białostocka; Opis Torsa w rzymskim Belwederze, przeł. Joanna Maurin-Białostocka, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wyb. i oprac. Elżbieta Grabska i Maria Poprzęcka, PWN. Warszawa 1989, s. 162-185.

Literatura uzupełniająca:

Ryszard Kasperowicz, Figury zbawienia? Idea „religii sztuki” w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010.

Rannuccio Bianchi Bandinelli, Archeologia klasyczna jako historia sztuki, przeł. Witold Dobrowolski, PWN, Warszawa 1988 (zwł. rozdz.: Winckelmann, s. 36-52.).

Społeczna teoria sztuki Johna Ruskina. Malarstwo zaangażowane Bractwa Prerafaelitów. Arts and Crafts Movement Williama Morrisa

J. Ruskin, Niewinne oko. Szkice o sztuce, wyb. i przek. J. Szczuka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

J. Ruskin, Sztuka, społeczeństwo, wychowanie: wybór pism, przeł. Z. Doroszowa, M. Treter, Ossolineum, Wrocław 1977.

Nicolaus Pevsner, Pionerzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, tłum. J. Wiercińska, WAiF, Warszawa 1978.

Maria Poprzęcka, Prerafaelici i esteci, w: Sztuka świata, t. 8, red. Anna Lewicka-Morawska, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984, s. 147-161.

2/. Koncepcja „woli twórczej” i „rozwoju sztuki” w teorii sztuki Aloisa Riegla.

Literatura:

Ksawery Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, PWN, Warszawa 1970.

Teksty źródłowe:

Alois Riegl, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Verlag von

Georg Siemens, Berlin 1893 (książka dostępna pod adresem:

https://archive.org/details/stilfragengrundl00rieguoft/page/n3/mode/2up)

lub wersja anglojęzyczna:

Alois Riegl, Problems of Style. Foundations for a History of Ornament, transl. by Evelyn

Kain, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1992. (książka dostępna pod

adresem:

https://www.scribd.com/document/357459536/Alois-Riegl-Problems-of-Style Foundations

for-a-History-of-Ornament-2

Alois Riegl, The group portraiture of Holland, introduction by Wolfgang Kemp, transl. by Evelyn M. Kain and David Brittp, Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles 1999 (książka zostanie przesłana w formacie PDF na indywidualne życzenie studentki/a).

Literatura uzupełniająca:

Diana R. Cordileone, Alois Riegl in Vienna 1875–1905: An Institutional Biography, Routledge, New York 2016 (książka zostanie przesłana w formacie PDF na indywidualne życzenie studentki/a).

Koncepcja stylu w teorii sztuki Heinricha Wöllflina.

Literatura:

Heinrich Wöllflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 (lub Słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2006).

3/. Recepcje teorii sztuki Aloisa Riegla i Heinricha Wöllflina

Koncepcja wewnętrznej konieczności w teorii sztuki Wasilija Kandinsky’ego.

Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 1996.

Koncepcja „sztuki prymitywnej” Franza Boasa

Franz Boas, Primitive Art, New York 1927.

Polskie recepcje teorii sztuki Aloisa Riegla i Heinricha Wöllflina

Stanisław I. Witkiewicz, O czystej formie, Drukarnia Nowogrodzka, Warszawa 1921.

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958.

CIA jako krytyk sztuki i formalistyczna koncepcja sztuki Clementa Greenberga

Clement Greenberg, Obrona modernizmu. Wybór esejów, przeł. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Universitas, Kraków 2006.

Clement Greenberg, After Abstract Expressionism (1962), w: Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison, Paul Wood, Blackwell Publishers, Oxford-Malden, Massachusets 1999 (książka dostępna w czytelni Wydz. PiP).

Arthur Danto, Modernizm i krytyka czystej sztuki: wizja historyczna Clementa Greenberga, w: tegoż, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie granic tradycji, przeł. Mateusz Salwa, Universitas, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Jackson Pollock, Interview with William Wright (1950), w: Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison, Paul Wood, Blackwell Publishers, Oxford-Malden, Massachusets 1999 (książka dostępna w czytelni Wydz. PiP).

Caroline Levine, Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka, przeł. Antoni Górny, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2013 (tamże fragmenty dotyczące „kreowania” Jacksona Pollocka jako genialnego artysty Ameryki i roli, jaką odegrał w tym Clement Greenberg).

Koncepcja „życia form” Henri Focillona i koncepcja „długiego trwania” w teorii sztuki George’a Kublera

Literatura:

Henri Focillon, Świat form, w: Antologia współczesnej estetyki francuskiej, red. Wł. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1980, s. 240 i nast.

George Kubler, Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, przeł. Jacek Hołówka, PIW, Warszawa 1970.

4/. Antropologiczna teoria sztuki Aby’ego Warburga

Literatura:

Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. Ryszard Kasperowicz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Aby Warburg, Atlas obrazów Mnemosyne, red. Martin Warnke, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.

Aby Warburg, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, przeł. Paulina Sosnowska, „Konteksty” 2011, nr 2-3 (293-294).

Dawid Freedberg, Maska Warburga. Studium z zakresu idolatrii, przeł. Ewa Klekot, „Konteksty” 2011, nr 2-3 (293-294).

Ikonologia Erwina Panofsky’ego

Erwin Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, przeł. i red. Grażyna Jurkowlaniec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, przeł. i red. Jan Białostocki, PIW, Warszawa 1971 (zwł. teksty: Ikonografia i ikonologia, Architektura gotycka i scholastyka, Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim XV wieku).

Literatura uzupełniająca:

Ernst Cassirer, Esej o człowieku, przeł. Mateusz Borkowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 1996 (zwł. fragmenty dotyczące appropriation art).

Jana Białostockiego koncepcja „obrazów ramowych”

Literatura:

Jan Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, PWN, Warszawa 1982.

Lit. uzupełniająca:

Mircea Eliade, Obrazy i symbole, przeł. P. i M. Rodakowie, Wydawnictwo KR, Warszawa .

Antropologia obrazu Hansa Beltinga

Hans Belting, Antropologia obrazu, przeł. Mariusz Bryl, Universitas, Kraków 2007.

Hans Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. Tadeusz Zatorski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Antropologiczna koncepcja dzieła sztuki Davida Freedberga

David Freedberg, Potęga wizerunków, przeł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

5/. Instytucjonalna teoria sztuki Arthura Danta i George’a Dickiego

Arthur C. Danto, Czym jest sztuka, przeł. A. Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016.

Arthur C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, przeł. M. Salwa, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

Arthur C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Arthur C. Danto, Beyond The Brillo Box. The Visual Arts in Posthistorical Perspective, przeł. A. University of California Press, Berkely – Los Angeles – London 1992.

George Dickie, The New Institutional Theory of Art, w: The Philosophy of Art – readings Ancient and Modern, red. Aaron Ridley, McGrow-Hill, New York 1995, s. 213-223.

Bohdan Dziemidok, Rozdz. 7. Instytucjonalna teoria sztuki, w; tegoż, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictow Naukowe PWN, Warszawa 2012, s.129-147.

Lit. uzupełniająca do całości:

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, red. Jan Białostocki, PWN, Warszawa 1988.

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, red. Elżbieta Grabska i Maria Poprzęcka, PWN, Warszawa 1989.

Art in Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger, Blackwell Publishing, Malden (USA), Oxford (UK) 1998.

Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison, Paul Wood, Blackwell Publishing, Malden (USA), Oxford (UK) 2003.

Zakres tematów:

PROGRAM WYKŁADÓW

1/. Wstęp: pojęcia mimesis, techne i ars; antyczna myśl o sztuce, zarys teorii sztuki średniowiecza i renesansu.

Teoria sztuki Johanna Joachima Winckelman. Zjawisko „religii sztuki”, koncepcja stylu i ekfraza dzieła sztuki jako nowy rodzaj piśmiennictwa o sztuce.

Społeczna teoria sztuki Johna Ruskina. Malarstwo zaangażowane Bractwa Prerafaelitów. Arts and Crafts Movement Williama Morrisa

2/. Koncepcja „woli twórczej” i „rozwoju sztuki” w teorii sztuki Aloisa Riegla.

Koncepcja stylu w teorii sztuki Heinricha Wöllflina.

3/. Recepcje teorii sztuki Aloisa Riegla i Heinricha Wöllflina

Koncepcja wewnętrznej konieczności w teorii sztuki Wasilija Kandinsky’ego.

Koncepcja „sztuki prymitywnej” Franza Boasa

Polskie recepcje teorii sztuki Aloisa Riegla i Heinricha Wöllflina: Stanisław I. Witkiewicz, O czystej formie, Drukarnia Nowogrodzka, Warszawa 1921; Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958.

CIA jako krytyk sztuki i formalistyczna koncepcja sztuki Clementa Greenberga

Koncepcja „życia form” Henri Focillona i koncepcja „długiego trwania” w teorii sztuki George’a Kublera

4/. Antropologiczna teoria sztuki Aby’ego Warburga

Ikonologia Erwina Panofsky’ego

Jana Białostockiego koncepcja „obrazów ramowych”

Antropologia obrazu Hansa Beltinga

Antropologiczna koncepcja dzieła sztuki Davida Freedberga

5/. Instytucjonalna teoria sztuki Arthura Danta i George’a Dickiego

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany slajdami, połączony z dyskusją.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- krótka rozprawa akademicka z bibliografią i przypisami, będąca samodzielnym opracowaniem na podstawie literatury jednego z tematów omawianych na wykładach. Kryteria oceniania - ocena znajomości problematyki, czyli znajomości wykładów i literatury poświęconych samodzielnie wybranemu przez studentkę/studenta problemowi, poprawności językowej pracy i jej przejrzystości.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.