Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 390-FG1-2DPE
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnostyka pedagogiczna 390-FG1-2DPE
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30
sala 2003
Budynek Wydziału Chemii - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Sołbut
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

* A.Sołbut: Walory wynikające z odmienności. Bajka terapeutyczna, psychoedukacyjna w specjalistycznych świetlicach dla dzieci (w:)J.Nikitorowicz (red.) Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

*A.Sołbut: Czas wolny dzieci i młodzieży organizowany w okresie pandemii w białostockich placówkach wsparcia dziennego.(w:)”Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2”,red. A. Roman, J.Karpowicz, B. Nowicki, R. Kosiński, Białystok 2022.

*J.Jagieła,Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków 2005.

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*J. Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*S. Ziemski: Problemy dobrej diagnozy. Warszawa

*K.Sujak-Lesz, Z.Kuklińska(red.): Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Warszawa 2002

*M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

*E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008.

*S.Kawula,Z.Dąbrowski,M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980

*G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

*A.Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996.

*M. Braun-Gałkowska, Test rysunku rodziny, Lublin 1985.

*G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

*M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999

*A.Sołbut, Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej w: internetowej Encyklopedii Dzieciństwa pod red.. D.Waloszek, 2018

*A.Sołbut: Agresywne zachowania dzieci i młodzieży- próba holistycznego ujęcia diagnozowanego problemu (w:) A.Rejzner (red.) Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Warszawa 2008.

*J.Rumpf,Krzyzeć, bić, niszczyć.Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. GWP 2003.

*A.Sołbut, Zajęcia socjoterapeutyczne jako element wspierający rozwój dziecka z rodziny dysfunkcyjnej w:Kreatywność i przedsiębiorczość w socjoterapii i przyrodoterapii a turystyka zdrowotna na wsi, A.Roman (red.);Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku , Białystok 2017.

Literatura uzupełniająca:

*A.Sołbut:Edukacja międzykulturowa w młodszym wieku szkolnym. Relacja w warsztatów uwrażliwiających na odmienność. (w:) T.Bajkowski ,K.Sawicki, U.Namiotko (red.) "Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości", red. T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014

*A.Sołbut: Potrzeby małego dziecka w rodzinie alkoholowej, przemocowej (w:)H.Krauze- Sikorska, M.Klichowski, K.Kuszak (red.), Świat małego dziecka tom II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013 r., s.311-322

*A.Sołbut, Projektowanie i realizowanie się w dialogu podmiotów edukacyjnych ,w: Edukacja w przestrzeni społecznej –paradygmaty zmian , red. naukowa A.Karpińska,K.Borawska-Kalbarczyk,A.Szwarc, Wydawnictwo UwB, Białystok2021

*A.Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole,2015.

*B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

* M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

*D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

*A K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca- Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów 2009.

*M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983

*B.Niemierko: Diagnostyka edukacyjna podręcznik akademicki PWN 2009

*D.Apanel: Opieka wychowanie- tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009

*S.Palka: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998

*I.Lepalczyk,J.Badura: Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987

*E.Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001

*E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013.

*A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

*L.Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005

*W.Socha: Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego. Lublin 1984

*T.Pilch, I.Lepalczyk (red.):Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995

Zakres tematów:

1. Podstawy dotyczące poznania diagnostycznego.

2. Potrzeby człowieka a planowanie pracy pedagogicznej. Analiza indywidualnych przypadków.

3. Problem przemocy w rodzinie.

4. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.

5. Problem agresji u dzieci. Treningi Zastępowania Agresji.

6. Trudne zachowania ucznia.Metoda wspólnej sprawy. Tutoring.

7. Podstawowe metody i techniki diagnostyczne w pedagogice:

- rozmowa i wywiad;

- obserwacja;

- analiza dokumentów i wytworów;

- techniki projekcyjne:

- techniki socjometryczne.

8.Działalność placówek wsparcia dziennego w kontekście diagnozy dziecka i rodziny. Bajka terapeutyczna, psychoedukacyjna w specjalistycznej świetlicy dla dzieci. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii w Białymstoku.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach ; analiza przypadków ; dyskusja ; rozwiązywanie zadań ; aktywność; elementy wykładu z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, obecność, aktywność, test

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.