Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej [370-AS1-3OZA] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej [370-AS1-3OZA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 310
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Artur Kosicki, Justyna Kulikowska-Kulesza
Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia. Współczesne teorie organizacji i zarządzania

2. Cechy organizacji publicznych. Otoczenie organizacji publicznych. Kultura organizacyjna w organizacjach publicznych.

3. Istota zarządzania publicznego. Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych

4. Kompetencje menedżera publicznego. Przywództwo w organizacji publicznej.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych

6. Rola planowania w zarządzaniu. Planowanie operacyjne, strategiczne, zintegrowane.

7. Decydowanie w sektorze publicznym: podmioty uprawnione do podejmowania decyzji, współdecydowanie

8. Realizacja zadań publicznych: instrumenty, sprawność, podmioty odpowiedzialne, współpraca, partnerstwo międzysektorowe

9. Kontrola, monitoring i ewaluacja działań w organizacjach publicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu wykładu klasycznego, metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal (zadania do wykonania) oraz konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Wykład: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)