Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia środowisk wychowawczych [380-OS2-2ADL] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zagrożenia środowisk wychowawczych [380-OS2-2ADL]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala A209 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala A209 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Muszyńska
Literatura:

Brodsky, A. (1996). Resilient single mothers in risky neighborhoods: Negative psychological

sense of community. Journal of Community Psychology, 24, 347–363. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6629(199610)24:4<347::AID-JCOP5>3.0.CO;2-R

Cichosz M., (2018) ,Social diagnosis in educational work. Development, transformations - modern challenges. Social pedagogy context, Journal of Modern Science - 2018, Vol. 39, iss. 4, pp. 11-23

Growiec, K. (2009). Związek miedzy sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym – mechanizm wzajemnego wzmacniania? Psychologia Społeczna t. 4 ,1-2 (10) 55-66 http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2009_1/Growiec_2009_1.pdf

Jarosz, E., (2016). Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego. Pedagogika Społeczna 7 (14)

Kasprzak E, Derbis R (1999). Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia bezrobotnych. Forum Psychol , 1: 45-59.

Kawula, S. (2012), Pedagogika społeczna. Dzisiaj i jutro, Wydawnictwa Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Lewenstein B., (2010), Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej, w : Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa

Lewicka M., (2002) Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Pilch T. (1995), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

Putnam R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa

Zimmerman, M. A. (2000b) Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community levels of analysis. In Jullian Rappaport and Edward Seidman (Eds.) Handbook of

Community Psychology (pp. 43-59). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Zakres tematów:

1. Środowisko wychowawcze jako kategoria poznawcza

2. Globalność i lojalność

3. Konsumpcjonizm

4. Laicyzacja i sekularyzm

5. Społeczeństwo obywatelskie

6. Nierówności społeczne

7. Losy wychowanków placówek opiekuńczych w kategorii tranzycji

Metody dydaktyczne:

wykład interaktywny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę; kolokwium pisemne 5 pytań otwartych; 3ptk. - pełna, wyczerpująca odpowiedź, 2 pkt- pełna odpowiedź; 1- odpowiedź niepełna 0 pkt- brak odpowiedzi lub odpowiedź nie prawidłowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)