Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [380-N2-2YSEM] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [380-N2-2YSEM]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda niedziela, 13:45 - 16:45
sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-11 13:45 : 16:45 sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2023-01-29 13:45 : 16:45 sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2023-02-12 13:45 : 16:45 sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2023-02-26 13:45 : 16:45 sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
2023-03-12 13:45 : 16:45 sala B226
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrei Harbatski
Literatura:

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Wydawnictwo TNOiK i SWU, Toruń 2003.

2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

3. Blaikie N., Designing Social Research, Polity Press, Cambridge 2009.

4.Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Universitas, Kraków 2009.

5.Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2006.

6.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

7.Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

8.Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków 2006.

9. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-3, PWN, Warszawa 2006.

10. Maszke A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

11. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 2009.

12. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006,.

13. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

14. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

15. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

16. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

17. Singleton R.A., Straits B.C., Approaches to Social Research, Oxford University Press, Oxford 2005.

18. Wędlińska M., Jak pisać pracę magisterską? , Kraków 2005.

Literatura tematyczna w zależności od wybranej problematyki badawczej studenta.

Zakres tematów:

1. Normy postępowania i ich obowiązywanie

2. Pedagogiczna analiza systemu wartości etycznych

3. Sposób pojmowania religii a związane z nią normy postępowania

4. Religia a funkcjonowanie norm moralnych

5. Religijność katolików (prawosławnych, protestantów, muzułmanów) w miejscach kultu religijnego na przykładzie ………?

6. Rola sacrum w wychowaniu młodzieży

7. Środowisko wychowawcze a religijność młodzieży na przykładzie ?

8. Wartości etyczne nauczycieli (na przykładzie szkół ?)

9. Etyka nauczycielska jako problem ( na przykładzie szkół ?)

10. Pedagogiczna i antropologiczna analiza systemu wartości etycznych studentów (jakich)

11. Samoświadomość jako problem filozoficzny

12. Kulturowo - historyczny aspekt samoświadomości

13. Profesjonalny charakter obrazu siebie nauczyciela

14. Samoświadomość nauczyciela a współczesne orientacje pedeutologiczne

15. Wartości moralne uczniów (studentów) klasy ?

16. Nauczyciel w służbie systemu wartości etycznych

17. Wyzwania pedagogiczne wobec perspektywy integracji europejskiej

18. Naukowe i filozoficzne uzasadnienia naturalizmu antropologicznego

19. Ewolucja współczesnej chrześcijańskiej doktryny moralnej

20. Pojęcie cnoty jako sprawności i jako doskonałości

21. Oddziaływanie etosu na życie społeczne (na przykładzie gminy ?)

22. Przestrzeń w kulturze i jej rola w wychowaniu młodzieży

23. Dynamika kultury duchowej (gminy, miasta)

24. Tolerancja religijna młodzieży

25. Tradycyjna kultura ludowa w gminie (?) i jej rola w wychowaniu młodzieży

26. Fotografia rodzinna jako nośnik pamięci zbiorowej (na przykładzie ?)

27. Reportaż fotograficzny, jako twórcza forma budowania myślenia o człowieku (o kobiecie, o bohaterach)

28. Subkultury młodzieżowe (w mieście, gminie)

29. Wielokulturowość na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie (miasto, gmina)

Metody dydaktyczne:

Seminarium magisterskie przewiduje poznanie dwóch orientacji metodologicznych, związanych z podejmowanymi badaniami, tj. orientacja ilościowa i jakościowa. Każda z nich ma swoją specyfikę, którą należy uwzględniać w swoich badaniach. W badaniach warto posłużyć się klasycznym rozgraniczeniem dotyczącym przynajmniej pięciu sfer ludzkiej egzystencji: biologicznej, psychologicznej, społecznej, kulturowej i duchowej (tej ostatniej – w rozumieniu transcedentalnym). W badaniach ważne będzie to, że próbując opisać człowieka i to co dlań istotne, nie można przeoczyć ani jego właściwości organicznych, ani psychicznych (temperamentalnych, osobowych itp.), ani społecznych (jego uwikłań w rozmaite role i pozycje doświadczane naraz), ani kulturowych (związanych generalnie z konsumpcją cywilizacyjnych dóbr, ale niekiedy także z ich przysparzaniem w razie twórczych aktywności), ani duchowych (sfera istnienia przeczuwana od tysiącleci, ale wciąż wymykająca się klasycznemu naukowemu poznaniu). W wybranych obszarach badawczych należy ustalić: strony mocne i słabe, szanse i zagrożenia, pewności i niejasności, przeciwstawiać przeszłość przyszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Od studenta wymagana będzie pogłębiona wiedza dotycząca podstawowych pojęć, zwłaszcza metodologicznych (np. metoda, technika, narzędzie badawcze itp.). Student powinien swobodnie poruszać się na etapie redagowania pracy. Konstruowanie struktury pracy magisterskiej (jako całości i poszczególnych jej elementów). Pogłębienie wiedzy związanej ze stroną formalną i językową pracy. Znajomość zestawu wyrażeń i zwrotów związanych z rozpoczęciem, zakończeniem różnych rozdziałów pracy, z prezentacją i analizą danych empirycznych. Umową dopuszczania pracy magisterskiej do obrony jest złożenie całości pracy i otrzymanie pozytywniej oceny ze strony promotora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)