Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i cyberterroryzm [370-KS1-3TIC] Rok akademicki 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Terroryzm i cyberterroryzm [370-KS1-3TIC]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:00 - 14:30
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
każda środa, 17:30 - 19:00
sala 110
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 99
Prowadzący: Marta Dzieniszewska
Literatura:

Student ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów

społecznych, w tym przestępczości oraz patologii społecznych

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa (w szczególności: prawa karnego materialnego, procesowego i

wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa konstytucyjnego)

Student ma wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologicznej, kryminalistycznej i wiktymologicznej Student potrafi wyjaśnić

przebieg procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich wpływ na przestępczość i patologie społeczne prawidłowo posługuje

się, zarówno normami prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i opiekuńczego

oraz prawa konstytucyjnego, jak i regułami znanymi kryminalistyce, wiktymologii, socjologii w celu rozwiązania

konkretnego zadania, ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym,

socjologicznym.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania, prawidłowo identyfikuje i

rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać

je interdyscyplinarnie.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające do problematyki terroryzmu i cyberterroryzmu.

2. Wybrane problemy fenomenologii przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu.

3. Wybrane problemy etiologii przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu.

4. Wybrane problemy profilaktyki przestępczości zorganizowanej terroryzmu i cyberterroryzmu.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, esej, konsultacje, praca indywidualna lub w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny

nieobecności

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)