Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura Podlasia [430-KS1-1KPO] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura Podlasia [430-KS1-1KPO]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala B5
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Kępa
Literatura:

Barwiński Marek, 2014, Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 3, s. 281-306, [proszę o skoncentrowanie się na stronach 285-296, 302], http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3-s281-306/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3-s281-306.pdf

Błaszak M., Przybylski Ł., Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, https://scholar.com.pl/pl/bezplatne-ebooki/1154-t-10-rzeczy-sa-dla-ludzi-niepelnosprawnosc-i-idea-uniwersalnego-projektowania.html

Centrum Produktu Lokalnego Sokole, http://cplsokole.pl/

Ceramika siwa, Centrum Rękodzieła Ludowego, Niemczyn, http://crlczarna.vipserv.org/?cat=10

Citko Katarzyna, Kępa Ewa, 2015, Podbiałostockie ogrody przydomowe jako przejaw twórczości codziennej ich właścicieli, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, „Trans Humana”, Białystok 2015, s. 251-266.

Czyżewski Krzysztof, Nowe Podlasie (PDF), https://www.academia.edu/7284421/Nowe_Podlasie

Durydiwka Małgorzata, Kociszewski Piotr, 2013, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6, s. 5-29, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_06_01.pdf [proszę o skoncentrowanie się na stronach 10-16]

Gaweł Artur, 1993, Tradycyjny wypiek chleba na Sokólszczyźnie, „Białostocczyzna”, Nr 1, s. 59-69, pbc.biaman.pl/Content/39306/B Nr. (29)1%20 1993r.pdf

Gaweł Artur, Stepaniuk Mirosław, 2008, Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnych, Białystok: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., http://icomos-poland.org/pl/struktura-organizacyjna/komisja-drewna/72-a-gawel-m-stepaniuk-zdobnictwo-drewnianych-budynkow-mieszkalnych-2008.html

Jędrzejczyk-Kuliniak Katarzyna, Pawlic-Miśkiewicz Barbara (red.), 2012, Przysmaki z Jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok: Muzułmański Związek Religijny w RP

Najwyższe Kolegium, s. 6-7, http://bibliotekatatarska.pl/przysmaki-z-jurty-tradycyjne-przepisy-kuchni-tatarskiej/)

Kępa Ewa, 2017, Recenzja: Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 216, ISBN 978-83-87026-44-8, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, Nr 1, s. 189-194, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1dd17bec-984d-4205-97c1-6a42564f7928

Kutia, http://www.kuchnia.cerkiew.pl/przepisy.php?id_n=152&id=16

Matus Irena, 2000, Lud Nadnarwiański, rozdział: Bieżeństwo, Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, s. 24-33.

Matus Irena, 2000, Lud Nadnarwiański, rozdział: Od żyta do chleba, Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, s. 66-73.

Matus Irena, 2000, Lud Nadnarwiański, rozdział: Od żyta do chleba, Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, s. 74-77.

Matus Irena, 2000, Lud Nadnarwiański, rozdziały: Obróbka lnu, Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, s. 77-87.

Matus Irena, 2009, Walory kulturowe Krainy Otwartych Okiennic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia. Geologia. Mineralogia et Petrographia” t. 64, nr 2, s. 57-70, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=22845&from=publication

Matus Irena, 2017, Specyfika pieczywa obrzędowego na północnym Podlasiu, „Studia Białorutenistyczne” Nr 11.

Matus Irena, 2018, Lud nadnarwiański. Zwyczaje i obrzędy weselne, rozdz. II: Zwyczaje przedweselne; rozdz. VIII: Wyjazd do młodego, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 49-94, 297-312.

Podlaski Instytut Kultury, Podlaskie sploty – cykl reportaży filmowych, https://pikpodlaskie.pl/z-wizyta-u-tkaczki-cykl-reportazy-filmowych/

Projekt Dwuosnowowa.pl, http://dwuosnowowa.pl/

Projekt e-tradycja, https://e-tradycja.pikpodlaskie.pl/

Prymaka-Oniszk Aneta, 2016, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, fragmenty.

Romaniuk Anna, 2019, Orzeszkowo 14. Historia z Podlasia, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, s. 66-70.

Sadanowicz Ewelina, 2018, Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. XXXII, s. 190-207, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7484/1/Pogranicze_32_2018_E_Sadanowicz_Szeptuchy.pdf

Stawska Adrianna Ewa, 2006, Kuchnia kresowa na Podlasiu, Białystok.

Sulima Magdalena, 2018, Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 148-168, https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/Sulima-Dom-internet.pdf

Szlak Rękodzieła Ludowego województwa podlaskiego, http://crlczarna.vipserv.org/?page_id=256

Zwierzyńska Ewa, 2022, Podlaska mozaika. Reportaże z raju – krainy błota i mgły, Kielce: Wydawnictwo Paśny Buriat, rozdział: Ekotony, s. 27-41.

Zwierzyńska Ewa, 2022, Podlaska mozaika. Reportaże z raju – krainy błota i mgły, Kielce: Wydawnictwo Paśny Buriat, rozdział: Na Jurija, s. 165-173.

Zwierzyńska Ewa, 2022, Podlaska mozaika. Reportaże z raju – krainy błota i mgły, Kielce: Wydawnictwo Paśny Buriat, rozdział: My tu wszyscy na pany zeszli, s. 49-57.

Literatura uzupełniająca:

Biernacka Anna, Garwolińska Natalia, Szewczyk Jarosław, 2014, Fenomen domu wiejskiego na Podlasiu (z badań we wsi Olendy w gminie rudka w 2014 roku), „Architecturae et Artibus", Vol. 6, no. 4, s. 5-26, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-636a12ce-13d2-43ad-a99d-db9364209601

Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Sołub Jerzy, 2015, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015.

Gaweł Artur, 2010, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok: ORTHDRUK.

Gloger, 1898, O chlebie i zwyczajach przy pieczywie u ludu w Tykocińskim, „Wisła", t. XII, s. 336-343, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5354

Guzior Katarzyna, 2017, Magiczna moc słowa i gestu w rytuale uzdrawiania podlaskich szeptuch, „Performer”, Nr 14, https://grotowski.net/performer/performer-14/magiczna-moc-slowa-i-gestu#footnoteref3_mc2am15

Kępa Ewa, 2012, Historie wydobyte z cienia. Aneks, Kraków: Universitas, s. 243-257.

Matus Irena, 2006, Ręcznik – przedmiot symbol sacrum, „Przegląd Prawosławny”, Nr 8, http://archiwum.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1261&id=8

Matus Irena, 2009, Walory kulturowe Krainy Otwartych Okiennic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia. Geologia. Mineralogia et Petrographia” t. 64, nr 2, s. 57-70, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=22845&from=publication

Matus Irena, 2017, Specyfika pieczywa obrzędowego na północnym Podlasiu, „Studia Białorutenistyczne” Nr 11, s. 81-91, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sb_2017_11_81

Sulima Magdalena, 2018, Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 23-31, https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/Sulima_Dom-pogranicza-w-kulturze-wsi-podlaskiej.pdf

Zwierzyńska Ewa, 2014, Los wyhaftowany na płótnie, „Czasopis” 2014, nr 10, http://old.czasopis.pl/los-wyhaftowany-na-plotnie-ewa-zwierzynska-2/

Zakres tematów:

Podlasie w perspektywie historycznej, geograficznej i administracyjnej.

Podlasie jako heterogeniczny kulturowo region pogranicza.

Dawne życie mieszkańców podlaskiej wsi.

Bieżeństwo.

Specyfika zdobnictwa drewnianych domów na Podlasiu (na przykładzie przedsięwzięcia etnograficzno-turystycznego Kraina Otwartych Okiennic)

Wnętrze podlaskiej chaty i jej symbolika - zajęcia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Podlaski ręcznik ludowy.

Rękodzieło ludowe. Szlak Rękodzieła Ludowego.

Instytucja szeptuchy na Podlasiu.

Podbiałostockie ogrody.

Tradycje kulinarne na Podlasiu.

Podlasie jako „marka”. Festiwale, smaki, media, turystyka kulturowa.

Kultura Podlasia w przyszłości. Projekty studentów.

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu informacyjnego, dyskusja, tworzenie grup problemowych, prezentacje multimedialne, projekcje video - zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w edukacji

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Metody oceniania: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania: aktywność na zajęciach, znajomość lektur obowiązujących na zajęcia, przygotowanie prezentacji. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, trzy nieobecności nieusprawiedliwione kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)