Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowa humanistyka: posthumanizm, transhumanizm, humanistyka afirmatywna [430-KS1-3KON16] Rok akademicki 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nowa humanistyka: posthumanizm, transhumanizm, humanistyka afirmatywna [430-KS1-3KON16]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Karolina Wierel
Literatura:

Nietzsche, Fryderyk, Poza dobrem i złem, tu: Przedmowa, r. II (35, 38), r. III (49, 62).

http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_pdz.pdf

• Nietzsche, Fryderyk, Ecce homo, tu: Przedmowa

http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_eh.pdf

• Ralph Konsermann, Krytyka kultury, Warszawa 2013, tu: Doświadczenie Zachodu, Źródło cierpień i resentyment, Moralność krytyki kultury.

• Kuhn, Thomas, Struktura rewolucji naukowej, tu: r. 6 Anomalie a pojawienie się odkryć naukowych, r. 8 Odpowiedź na kryzys.

• Arendt, Hanna, Kondycja ludzka, tu: r. VI Vita activa i epoka nowożytna

• Goody, Jack, Kradzież historii, tu:r. 9 Przywłaszczenie wartości: humanizm, demokracja, indywidualizm

• Heidegger, Martin, List o „humanizmie”, w: tenże, Znaki drogi, Warszawa 1995. ew. w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.

• Sloterdijk, P., Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, przeł. Arkadiusz Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2008, nr 1(4).

• Derrida, Jacques, Kres człowieka, w: tenże, Pismo filozofii, Kraków 1992

• Foucault, M. Słowa i rzeczy, fragmenty

• Deleuze, G., O śmierci człowieka i nadczłowieku, w: tenże, Foucault Wrocław 2004.

• Olsen, Bjornar, Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, pod. red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 561-592

• Latour, Bruno, Przedmioty także posiadają sprawczość, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, pod.red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 525-650.

• Domańska, Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 3/2008 [pdf]

• Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, tu: r.3 Mowa rzeczy, ew. r. 6 Konsumpcja rzeczy

• Kowalski, Andrzej P., Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, s. 15-26.

• U. Eco- Embriony, których nie ma w raju, w: tenże, Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.

• Levis-Strauss, Dawca nasienia, wypożeczenie macicy i filiacja społeczna. Sztuczna prokreacja, w: tenże, s. 51-62.

• M. Zaremba-Blelawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011, tu:r, IV, 15.

• Mumford, Levis, Mit maszyny, t. 1, Wydawnictwo Naukowe, PWN, s. 116-149

• Wojciechowski, Piotr, Jak człowiek stworzył człowieka. Geneza zjawiska sztucznych ludzi w kulturze, „Kultura popularna” 2013, nr 2 (36).

• Deklaracja transhumanistyczna: http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/languages/C50/

• E. Bendyk, Człowiek-Tytan, „Krytyka Polityczna” 1 lato (15) 2008, s. 139-147. Dostępny również: http://www.krytykapolityczna.pl/Nr-15-2008-nieludzka-polityka/Czlowiek-tytan/menu-id-27.html (12.04.14).

• M. Moore, List do Matki Natury, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4003 (02.03.2014).

• Agamben, Giorgio, Otwarte, (frag.), w: „Krytyka Polityczna”1, lato 2008, s 124-138.

• Oramus, Dominika, Cyborgi i Symulakry – od Philipoa K. Dicka i Williama Gibsona do Donny Haraway i Jeana Baudrilliarda, „Literaria Copernicana”, 2011, nr 2(8)

• Donna Haraway, Manifest cyborga

• Liszewski, Dariusz, Ekologiczna wizja świata, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2015, tom XI, s. 33-48. https://www.researchgate.net/publication/280553261_Ekologiczne_postrzeganie_swiata

• Domańska, Ewa, Humanistyka ekologiczna, w: „Teskty Drugie” 2013, nr 1/2 s.13-32.

• Wolfe, Cary, Co to jest posthumanizm? w: „Teksty Drugie”, ½ 2013

• Gajewska, Grażyna, Arcy nie-ludzkie. Przez science-fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, tu: Era cyborgów, Posthumanistyka, Antropologia cyborgów, s. 36-68.

• Bakke, Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, tu: s. 32-57.

• G. Bhöme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego

• Delpech, Thérèse, Powrót barbarzyństwa w XXI wieku, tu: r Rok 1905, 109-145. Trzy tezy o przyszłości, s. 159-175.

Filmy:

Namibia. Pierwsze ludobójstwo XX wieku

Igrzyska śmierci cz. I-III.

Robin, Marie-Monoque, Świat według Monsanto. Od dioksyn do GMO,

Mechaniczna pomarańcza,

trylogii Matrix

Nie patrz w górę reż. Adama Mackey

serial "Łakomczuch"

Zakres tematów:

Tematy: geneza kryzysu kultury Zachodu, antyhumanizm i nowe strategie myślenia o człowieku, antropologia wiedzy, antropologia rzeczy, eugenika i eutanazja, transhumanizm i cyborgizacja kultury i człowieka, feminizm, posthumanizm, ekologia i ekokrytyka, humanistyka ekologiczna, humanistyka afirmatywna i nowy materializm.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, referat, prezentacja

Zaliczenie: na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz eseju zaliczeniowego

W porozumieniu z prowadzącą możliwe jest wprowadzenie "zasady elastyczności" dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja, jakość wypowiedzi, wystąpienia/referaty/prezentacje

esej: max 3600 znaków bez spacji

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)