Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I [430-KS2-1SEMM5] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie I [430-KS2-1SEMM5]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala B6
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 7
Prowadzący: Alicja Kisielewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

- R. Barthes, System mody, przeł. M. Falski, WUJ, Kraków 2005.

- S. Bednarek, W kręgu małych ojczyzn: szkice regionalistyczne, KODRTK, Wrocław Ciechanów 1996.

- H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

- M. Briggs, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, przeł. B. Radwan, Wyd. UJ, Kraków 2012.

- W. J. Burszta, Kultura – ludowość – postfolkloryzm, w: Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

- G. Burton, Media and Society. Critical Perspectives, McGraw Hill Education, Berkshire 2004.

- M. de Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, (w: ) Po kinie?…

Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

- N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

- N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

- John Fiske, Television Culture, Routledge, London – New York 1989.

- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, WUJ, Kraków 2010.

- C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- W. Godzic, Rozumieć telewizję, Rabid, Kraków 2001.

- Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 2004;

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- M. Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

- A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netflixa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- K. Jurek, Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

- A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WaiP, Warszawa 2007.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009.

- W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

- T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009.

- M. Maffesoli, Czas plemion, PWN, Warszawa 2006.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- A. Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, WUJ, Kraków, 2016.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, WUJ, Kraków 2003.

- Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, pod red. M. Filiciaka i B. Gizy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- G. Sartori, Homo videns. Teelwizja i postmyślenie,przeł. J. Uszyński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.

- T. Smolińska, Rodzina o sobie: folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, WSP Opole, 1992.

- L. E. Stein, Millennial Fandom. Television Audiences in the Transmedia Age, University of Iowa Press. Iowa City 2013.

- Teledyskursy. telewizja w badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce1998.

- W. Wrzesień, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

- Zmierzch telewizji? Przemiany medium – antologia, wybór koncepcja i redakcja naukowa Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Mirosław Filiciak, Barbara Giza (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Scholar, Warszawa 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- K. Arcimowicz, Teledyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013.

- K. Banaszkiewicz, Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media. Narracja. Człowiek, Oficyna Naukowa , Warszawa 2011.

- P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- D. Gauntlett i A. Hill, TV Living. Television, Culture and Everyday Life, Routledge, London and New York 1999.

- W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 .

- J. Kończak, Od Tele-echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

- D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, przeł. A. sadza, Wyd. UJ, Kraków 2008.

- Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hipfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 264-273.

- P. Nowicki, Co to jest telenowela, Biblioteka Laboratorium Reportażu, Warszawa 2006.

- Pejzaże audiowizualne: telewizja, wideo, komputer, wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, Wyd. UJ, Kraków 2003.

- N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002.

- G. Ptaszek, Talk show. Szczerość na ekranie?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- 30 najważniejszych programów tv w Polsce, pod red. W. Godzica, Wyd. Trio, Warszawa 2005.

- M. Zdrodowska, Telewizja na pograniczach, Wyd. UJ, Kraków2013.

Zakres tematów:

Kulturowe praktyki związane z mediami

Przedmiotem seminarium magisterskiego będą praktyki użytkowania mediów i inne praktyki kulturowe temu towarzyszące. Proponuję badanie, z perspektywy antropologii mediów, sposobów użytkowania mediów i przypisywania im różnorodnych znaczeń w kulturowym kontekście. Podstawową figurą antropologicznej refleksji nad mediami będzie ich użytkownik (czasami twórca w jednej osobie), a w konsekwencji znaczenia jakie przypisuje on/ona mediom oraz jego/jej praktyki odbiorcze (nadawcze). Proponuje skupienia się na figurze użytkownika mediów i dotarcie do świadectw i relacji telewidzów, internautów oraz użytkowników innych mediów. Badania będą dotyczyły codziennego używania mediów, badania publiczności medialnych i praktyk recepcyjnych.

Powstające prace będą oparte na badaniach jakościowych w postaci pogłębionych wywiadów, badań fokusowych lub badań wizualnych.

Przykładowe zakresy tematyczne:

1. Współczesne rytuały medialne;

2. Media „stare” i „nowe” w życiu codziennym odbiorców-użytkowników (na Podlasiu);

3. Media w życiu codziennym podlaskich rodzin;

4. Praktyki oglądania telewizji naziemnej, praktyki używania mediów społecznościowych, zaangażowanie publiczności;

5. Nowe praktyki użytkowania mediów - Netflix, subskrypcja wideo na żądanie (SVOD), streaming;

6. Nowe strategie odbioru seriali (binge-viewing) – kultura partycypacji;

7. Sposoby odbioru seriali internetowych (Netflix, Amazon, You Tube) – odbiorcy w erze datafikacji;

8. Media mobilne jako źródło nowych doświadczeń i tożsamości;

9. Praktyki oglądania telewizji na różnych ekranach – znaczenia.

Metody dydaktyczne:

Istotnym elementem zajęć będą dyskusje wokół przeczytanych tekstów teoretycznych. Pozwolą one wypracować odpowiednie do podejmowanej problematyki stanowiska metodologiczne, a w konsekwencji ułatwią studentom przygotowanie konspektu.

W trakcie seminarium mgr I każdy jego uczestnik przygotuje dwa wystąpienia dotyczące problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

Efektem części I seminarium będzie napisanie konspektu pracy magisterskiej, który powinien zostać zaakceptowany przez prowadzącą seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe w czasie trwania seminarium: ocenianie prezentacji przygotowanych przez studentów dotyczących ich tematów prac magisterskich, ocenianie konspektu pracy magisterskiej.

Zaakceptowanie przez promotora konspektu pracy magisterskiej stanowi podstawę zaliczenia seminarium I.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)