Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II [430-KS2-2SEMM9] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie II [430-KS2-2SEMM9]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala B9
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Tomasz Olchanowski
Literatura:

Na zajęciach seminaryjnych nie obowiązuje ścisły kanon lektur. Literatura jest uwarunkowana wyborami tematów prac magisterskich, dokonanymi przez studentów we współpracy z promotorem. Tym niemniej w trakcie zajęć prowadzący i seminarzyści odwołują się do licznych dzieł z psychologii głębi i antropologii kultury (Freud, Jung, Fromm, Campbell, Hillman,Postman, Bauman, Burszta, Frederic Gros, Byung-Chul Han i in.), jak również mitów , baśni, legend, teorii spiskowych, filmów fabularnych, literatury pięknej. i spektakli teatralnych.

Zakres tematów:

Temat: Destruktywne i twórcze tendencje w ludzkiej naturze

Spotkania seminaryjne oscylują wokół takich zagadnień jak:

- Psychopatologia relacji: człowiek – natura (umysł – ciało); jednostka – społeczeństwo (władza, rodzina, subkultura, sekta) ;

- Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych (narcyzm, mania, depresja, psychopatia, uzależnienia);

- Genialność a szaleństwo.

Wyżej wymienione zagadnienia są analizowane z pespektywy psychologii głębi (psychoanaliza, psychologia analityczna i egzystencjalna, antypsychiatria etc.) i antropologii kultury. Materiał badawczy stanowią współczesne dzieła artystyczne (przede wszystkim literatura i film), monografie naukowe, wydarzenia społeczno-polityczne i mody kulturowe, które, poddane interpretacji, odkrywałyby prawdy i iluzje na temat ludzkiej natury uwikłanej w procesy zachodzące we współczesnym świecie.

W trakcie pracy seminaryjnej w poprzednim roku studenci wybrali sobie m. in. następujące zagadnienia:

- Influencerzy w roli ponowoczesnych autorytetów (analiza wybranych videoblogów);

- Obrazy kobiet w kulturze islamu w popularnych we współczesnej Polsce powieściach;

- Kultura Stanów Zjednoczonych lat 60-tych na podstawie wybranego serialu science-fiction;

- Analiza fenomenu alpinizmu w perspektywie kulturoznawczej i psychoanalitycznej;

- Współczesne problemy egzystencjalne i społeczne w japońskich tekstach kultury

- Fenomeny wyobraźni i immersji w grze aktorskiej. Aspekty kulturoznawcze.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, interpretacja tekstów kultury, referaty

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie ukończonej pracy magisterskiej. Przy wystawianiu końcowej oceny będzie brana pod uwagę aktywność w trakcie zajęć, jak również przedstawienie wybranego przez siebie zagadnienia.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)