Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-pisanie akademickie 1 [340-AR1-1PWR] Rok akademicki 2022/23
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: PNJA-pisanie akademickie 1 [340-AR1-1PWR]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 1D
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alina Suchowilska-Geniusz
Literatura:

A. Oshima, A. Hogue, Writing Academic English, 4th edition, Pearson-Longman,2005

H. Cory, Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999.

I. Leki, Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP, 1998.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use: Vocabulary reference and practice, CUP, 2008.

Zakres tematów:

1. Na czym polega pisanie akademickie i czym się różni od innych rodzajów pisania?

2. Czy jest tekst jednoakapitowy? Jego niezbędne elementy.

3. Jedność (zwartość) i spójność jako podstawowe warunki stworzenia logicznie zorganizowanego tekstu.

4. Metody zachowania spójności tekstu. Jednoakapitowy tekst zorganizowany chronologicznie i przestrzennie.

5. Jednoakapitowe teksty zorganizowane na zasadzie porównania i kontrastu.

6. Jednoakapitowe teksty zorganizowane na zasadzie przyczyny i skutku.

7. Wprowadzenie do organizacji eseju. Porównanie poszczególnych części eseju z częściami akapitu.

8. Esej ogólny -- wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia. Pisanie eseju.

9. Esej chronoloigiczny na temat historyczny -- wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia. Pisanie eseju.

10. Esej chronologiczny opisujący proces.

11. Esej porównawczy.

12. Esej przyczynowo-skutkowy.

13. Słownictwo akademickie -- wprowadzenie.

14. Rzeczowniki w języku akademickim.

15. Czasowniki w języku akademickim.

16. Przymiotniki w języku akademickim.

17. Przysłówki w języku akademickim.

18. Phrasal verbs w języku akademickim.

19. Typowe akademickie kolokacje.

Powyższa lista tematów tylko częściowo ma charakter chronologiczny. Np. tematy podane jako ostatnie, będą wplatane między zajęcia polegające na pisaniu esejów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter praktyczny polegający na wprowadzeniu studentów w zagadnienie, a następnie na zastosowaniu instrukcji w pracy nad własnymi tekstami.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z kursu wynika z ocen prac dostarczanych przez studentów. Eseje są oceniane pod względem

1) kompozycji i stylu (formalnego),

2) poprawnego zastosowanego słownictwa (akademickiego) i struktur gramatycznych

3)logiki i rzetelności wywodu.

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach w trakcie semestru bez podania istotnego powodu, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu. Dostarczenie zwolnień lekarskich wymagane jest nie później niż dwa tygodnie po powrocie na zajęcia. Doskonała frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach mogą przyczynić się do podwyższenia oceny.

Uwagi:

grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)