Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie [340-DS3-4SEMD3] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktorskie [340-DS3-4SEMD3]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jarosław Ławski
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicza, t. 1, Wrocław 1971.

- Ritz G. , Jarosław Iwaszkiewicz: pogranicza nowoczesności, przeł. Andrzej Kopacki, Kraków 1999.

- Chojnowski Z., Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999.

- Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak: poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana, Kraków 2009.

Matyskieła J., Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz : dzieje osobistych i literackich relacji, Białystok 2013.

Literatura uzupełniająca:

- Ritz G., Polskie spotkanie z Niemcami: Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George, przekład Małgorzata Łukasiewicz., Podkowa Leśna 1998.

- Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969.

- Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. I-II, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011-2012.

- Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, seria I-II, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013

Zakres tematów:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. potrafi opisać historyczny kontekst literatury polskiej XIX i XX wieku:: SD_W01, SD_W02), sposób weryfikacji: zaliczenie – etap ustny (odpowiedzi na pytania);

2. potrafi wskazać obecność symboli i mitów w piśmiennictwie polskim (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W01), sposób weryfikacji: zaliczenie – etap ustny (odpowiedzi na pytania);

3. potrafi analizować metamorfozy motywów, mitów, wątków w literaturze polskiej dwu ostatnich wieków (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_W01), sposób weryfikacji: zaliczenie – etap ustny (odpowiedzi na pytania),

4. potrafi wyszukać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć, wykorzystując materiał źródłowy (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04, SD_U05, SD_U06, SD_U07, SD_U08), sposób weryfikacji: egzamin – etap pisemny (esej);

5. potrafi zastosować poznaną wiedzę do przygotowania ustnej wypowiedzi (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04, SD_U05, SD_U06, SD_U07, SD_U08), sposób weryfikacji: zaliczenie – etap ustny (odpowiedzi na pytania);

6. rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego kształcenia się jako filologa (odniesienie do zakładanych efektów kierunkowych: SD_K01), sposób weryfikacji: zaliczenie – etap ustny (odpowiedzi na pytania);

7. Potrafi napisać i zredagować tekst rozprawy doktorskiej (SD_WG02,SD_WG06,SD_UW03,SD_UK06,SD_UK07,SD_KK01,

SD_KK02), weryfikacja - prace pisemne (rozdziały), prezentacja

fragmentów pracy doktorskiej.

- Literatur polska od epoki romantyzmu do współczesności.

- Zagadnienia ewolucji twórczości Jarosława Iwaszkiewicza od etapu modernistycznego do końca życia pisarza;

- Symbol i mit w twórczości Iwaszkiewicza, ich metamorfozy.

- Orient w poezji Iwaszkiewicza.

- Ukraina i Czarnomorze oraz kultura zachodnioeuropejska w poezji Iwaszkiewicza.

- Literatura powszechna XIX i XX wieku w wyborze [dostosowanym do potrzeb tematycznych doktoranta].

- Symbole, mity, wątki, tematy literatury XIX i XX wieku.

- Przemiany obrazowania, struktury mityczno-symbolicznej utworów XIX- i XX-wiecznych.

Podstawowe mity kultury europejskiej: na przykład Faust, Narcyz, Dionizos i Apollo, Tristan.

- Twórczość wybranych twórców: Maria Zabojecka, Zygmunt Gloger, Tadeusz Miciński, Jarosław Iwaszkiewicz (i inni).

- Sposoby prowadzenia narracji w literaturze nowoczesnej.

- Literatura polska na tle literatur zachodnioeuropejskich, Orientu i literatur pozaeuropejskich (wybrane aspekty).

- Poezja Iwaszkiewicza na tle modernizmu europejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny.

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie jednoetapowe:

- etap ustny – odpowiedzi na pytania

- Etap pisemny – przedstawienie rozdziału pracy..

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)