Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mitoznawstwo [340-PS1-1MIT] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mitoznawstwo [340-PS1-1MIT]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45
sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marcin Bajko
Literatura:

Obowiązkowe:

1. K. Armstrong, Krótka historia mitu, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

2. M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

3. H. Markiewicz, Literatura a mity, „Twórczość” 1987, z. 10.

4. D. A. Leeming, M. A. Leeming, Mity o stworzeniu świata, Poznań 1999 [tu obowiązuje znajomość 5 wybranych haseł].

5. S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988 (część pierwsza: Projekcja – obraz świata).

6. J. Campbell, Mit a świat współczesny, w: tegoż, Potęga mitu, tłum. I. Kania, Kraków 1994.

7. K. Banek, Mezopotamia, Egipt, Semici zachodni, Iran, Grecja, Rzym, Celtowie, Germanowie, Słowianie, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

8. J. Bobrowski, M. Wrona, Mitologia słowiańska, Olszanica 2017.

B. Fakultatywne:

1. E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, wstęp M. R. Mayenowa, Warszawa 1981.

4. J. P. Roux, Krew: mity, symbole, rzeczywistość, przeł. M. Perek, Karków 1994 [wybrany rozdział]

5. W. Szturc, M. Dybizbański, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2010

6. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Karków 2007.

Słowniki, encyklopedie, opracowania:

• J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii, Bogowie, demony, symbole, przeł. A. Reiche, Katowice 1998.

• P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, red. J. Łanowski, Wrocław 1990.

• V. Zamarovsky, Encyklopedia mitologii antycznej, tłum. J. Illg, Warszawa 2006.

• S. Botheroyd, P. F. Botheroyd, Słownik mitologii celtyckiej, przeł. P. Latko, Katowice 1998.

• A. M. Kempiński, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.

• D. A. Leeming, M. A. Leeming, Mity o stworzeniu świata i ludzi. Przegląd encyklopedyczny, przekł. A. Zakrzewicz, red. A. M. Kempiński,

Poznań 1999.

• M. Lurker, Leksykon bóstw i demonów, przeł. J. Prokopiuk, R. Stiller, Warszawa 1999.

• M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994 i nast.

• A. M. di Nola, Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1997.

• A. Brückner, Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 1980.

• Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1968 i nast. Tu: część II: Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy

• Mały słownik religioznawczy, red. Z. Poniatowski, Warszawa 1969.

• Mały słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym, red. L. Winniczuk, Warszawa 1962.

• Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1988.

• M. Składankowa, Bohaterowie, bogowie i demony dawnego Iranu, Warszawa 1984.

• L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003.

• A. M. Kempiński, Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Poznań 2003.

• R. S. Loomis, Graal. Od celtyckiego mitu do symbolu chrześcijańskiego, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1998.

• T. Linkner, Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego, Gdańsk 1998.

1. Zajęcia organizacyjne

Podstawowe pojęcia: mit – mitologia – mitoznawstwo. Mitologia a religia. Omówienie programu oraz zasad zaliczenia przedmiotu.

Literatura:

• K. Armstrong, Czym jest mit?, w: tejże: Krótka historia mitu, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

• W. Szturc, Wstęp w: M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

Literatura:

K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt. (rozdział II i III).

• J. Campbell, Mit a świat współczesny, w: tegoż, Potęga mitu, tłum. I. Kania, Kraków 1994.

• Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska: święta, rytuały i mity średniowiecza, przeł. E. Burska, Warszawa 2006, tu: Mitologia chrześcijańska oraz wybrane rozdziały.

• E. Ozorowski, Mit szukający prawdy, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008.

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

Literatura:

• K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt. (rozdział IV).

• K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981, s. 5-89, 188-226.

• K. Banek, Mezopotamia, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

Literatura:

• Gilgamesz, zrekonstruował i przeł. oraz wstępem opatrzył R. Stiller, Warszawa 1980. Tu również Posłowie.

• M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988. Rozdział III: Religie Mezopotamii.

• K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 226-310.

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

Literatura:

• K. Banek, Iran, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• M. Składankowa, Mitologia Iranu, Warszawa 1989, s. 5-72, 307-364 [lub:]

• V. S. Curtis, Mity perskie, tłum. J. D. Artymowski, Warszawa 2000.

6. Grecja. Bogowie i herosi

Literatura:

• K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt., rozdział V.

K. Banek, Grecja, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

Obowiązuje dokładna znajomość mitologii greckiej. Do wyboru:

• M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

• K. Marciniak, Mitologia grecka i rzymska, Warszawa – Bielsko-Biała 2010.

• Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 (mitologia Greków).

• R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, wstęp A. Krawczuk, Warszawa 1967.

• S. Stabryła, Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie, Warszawa - Kraków 1995.

• W. Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1979 (mity Greków).

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

Literatura:

• M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, dz. cyt. Rozdział XV (Dionizos czyli błogostan odnaleziony).

• F. Nietzsche, Światopogląd dionizyjski, w: tegoż, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 53-79. Lub w: tegoż,

Pisma pozostałe, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył B. Baran, Kraków 2004.

• W. Szturc, Apollo i Marsjasz – repartycje mitu, w: M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, dz. cyt.

• M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, dz. cyt., s. 293-308.

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

Literatura:

• K. Banek, Rzym, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• M. Grant, Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978 i nast. Tu: rozdział II: Źródła wiedzy o mitach.

• Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, dz. cyt. (mitologia rzymska) [lub:]

• W. Markowska, Mity Greków i Rzymian, dz. cyt. (wierzenia Rzymian)

• A. Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1986, s. 5-82.

• L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993, tu: Przedmowa

• M. Grant, Mity rzymskie, dz. cyt. Tu: III (Eneasz) i VII (Cechy znamienne mitologii rzymskiej)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie.

Literatura:

• K. Banek, Celtowie, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 5-103.

• Walki bóstw i mężów. Epos bohaterski z irlandzkiego przekazała Lady Augusta Gregory. Przełożył z angielskiego i opracował R. Stiller, Warszawa 2012, s. 277-287, 627-647 (posłowie R. Stillera).

• J. Gąssowski, Mitologia Celtów, dz. cyt., s. 104-200.

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

Literatura:

• A. Załuska-Stromberg, Wstęp, w: Edda poetycka, ze staroislandzkiego przełożyła i opracowała A. Załuska-Stromberg, Wrocław 1986.

• J. Ros, Heroje Północy, Warszawa 1969. Rozdziały: Bogowie jak ludzie, Legenda Północy. Lub:

• L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003 (rozdziały poświęcone początkowi i końcu świata, bogom i boginiom, s. 25-283).

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

Literatura:

• K. Banek, Słowianie, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240 [lub:]

• W. Szafrański, Religia Słowian, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1968.

12. Słowianie w kulturze europejskiej

Literatura:

• A. Gieysztor, Mitologia Słowian, dz. cyt., s. 241-259.

• S. Jakubowski, Bogowie Słowian, Kraków 1933 (pozycja zdigitalizowana).

• J. Gąssowski, Kult religijny; L. Leciejewicz, Miejsce kultury dawnych Słowian w Europie, w: Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod

red. L. Leciejewicza, Warszawa 1990.

• J. Zielina, Wierzenia Prasłowian, Warszawa 2011.

13. Mitologia fińska

• Kalevala, z fińskiego przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1998 lub inne

• M. Haavio, Mitologia fińska, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1979.

• R. R. Roine, Baśnie fińskie, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1982

14. Mitologia ludów Syberii lub mitologia egipska (opcjonalnie)

• M. M. Kośko, Mitologia ludów Syberii, Warszawa 1990

• S. Szynkiewicz, Herosi tajgi, Warszawa 1984.

• A. Anisimow, Wierzenia ludów Północy. Wybór pism, Warszawa 1971.

• K. Banek, Egipt, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 2001, rozdziały I oraz IV.

• M. Barwik, Księga wychodzenia za dnia. Tajemnice egipskiej Księgi Umarłych, Warszawa 2020.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

Podstawowe pojęcia: mit – mitologia – mitoznawstwo. Mitologia a religia. Omówienie programu oraz zasad zaliczenia przedmiotu.

Literatura:

• K. Armstrong, Czym jest mit?, w: tejże: Krótka historia mitu, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

• W. Szturc, Wstęp w: M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

Literatura:

K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt. (rozdział II i III).

• J. Campbell, Mit a świat współczesny, w: tegoż, Potęga mitu, tłum. I. Kania, Kraków 1994.

• Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska: święta, rytuały i mity średniowiecza, przeł. E. Burska, Warszawa 2006, tu: Mitologia chrześcijańska oraz wybrane rozdziały.

• E. Ozorowski, Mit szukający prawdy, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008.

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

Literatura:

• K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt. (rozdział IV).

• K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981, s. 5-89, 188-226.

• K. Banek, Mezopotamia, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

Literatura:

• Gilgamesz, zrekonstruował i przeł. oraz wstępem opatrzył R. Stiller, Warszawa 1980. Tu również Posłowie.

• M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988. Rozdział III: Religie Mezopotamii.

• K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 226-310.

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

Literatura:

• K. Banek, Iran, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• M. Składankowa, Mitologia Iranu, Warszawa 1989, s. 5-72, 307-364 [lub:]

• V. S. Curtis, Mity perskie, tłum. J. D. Artymowski, Warszawa 2000.

6. Grecja. Bogowie i herosi

Literatura:

• K. Armstrong, Krótka historia mitu, dz. cyt., rozdział V.

K. Banek, Grecja, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

Obowiązuje dokładna znajomość mitologii greckiej. Do wyboru:

• M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

• K. Marciniak, Mitologia grecka i rzymska, Warszawa – Bielsko-Biała 2010.

• Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 (mitologia Greków).

• R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, wstęp A. Krawczuk, Warszawa 1967.

• S. Stabryła, Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie, Warszawa - Kraków 1995.

• W. Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1979 (mity Greków).

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

Literatura:

• M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, dz. cyt. Rozdział XV (Dionizos czyli błogostan odnaleziony).

• F. Nietzsche, Światopogląd dionizyjski, w: tegoż, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 53-79. Lub w: tegoż,

Pisma pozostałe, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył B. Baran, Kraków 2004.

• W. Szturc, Apollo i Marsjasz – repartycje mitu, w: M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, dz. cyt.

• M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, dz. cyt., s. 293-308.

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

Literatura:

• K. Banek, Rzym, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• M. Grant, Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978 i nast. Tu: rozdział II: Źródła wiedzy o mitach.

• Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, dz. cyt. (mitologia rzymska) [lub:]

• W. Markowska, Mity Greków i Rzymian, dz. cyt. (wierzenia Rzymian)

• A. Krawczuk, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1986, s. 5-82.

• L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993, tu: Przedmowa

• M. Grant, Mity rzymskie, dz. cyt. Tu: III (Eneasz) i VII (Cechy znamienne mitologii rzymskiej)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie.

Literatura:

• K. Banek, Celtowie, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 5-103.

• Walki bóstw i mężów. Epos bohaterski z irlandzkiego przekazała Lady Augusta Gregory. Przełożył z angielskiego i opracował R. Stiller, Warszawa 2012, s. 277-287, 627-647 (posłowie R. Stillera).

• J. Gąssowski, Mitologia Celtów, dz. cyt., s. 104-200.

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

Literatura:

• A. Załuska-Stromberg, Wstęp, w: Edda poetycka, ze staroislandzkiego przełożyła i opracowała A. Załuska-Stromberg, Wrocław 1986.

• J. Ros, Heroje Północy, Warszawa 1969. Rozdziały: Bogowie jak ludzie, Legenda Północy. Lub:

• L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003 (rozdziały poświęcone początkowi i końcu świata, bogom i boginiom, s. 25-283).

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

Literatura:

• K. Banek, Słowianie, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240 [lub:]

• W. Szafrański, Religia Słowian, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1968.

12. Słowianie w kulturze europejskiej

Literatura:

• A. Gieysztor, Mitologia Słowian, dz. cyt., s. 241-259.

• S. Jakubowski, Bogowie Słowian, Kraków 1933 (pozycja zdigitalizowana).

• J. Gąssowski, Kult religijny; L. Leciejewicz, Miejsce kultury dawnych Słowian w Europie, w: Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod

red. L. Leciejewicza, Warszawa 1990.

• J. Zielina, Wierzenia Prasłowian, Warszawa 2011.

13. Mitologia fińska

• Kalevala, z fińskiego przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1998 lub inne

• M. Haavio, Mitologia fińska, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1979.

• R. R. Roine, Baśnie fińskie, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1982

14. Mitologia ludów Syberii lub mitologia egipska (opcjonalnie)

• M. M. Kośko, Mitologia ludów Syberii, Warszawa 1990

• S. Szynkiewicz, Herosi tajgi, Warszawa 1984.

• A. Anisimow, Wierzenia ludów Północy. Wybór pism, Warszawa 1971.

• K. Banek, Egipt, w: tegoż, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

• A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 2001, rozdziały I oraz IV.

• M. Barwik, Księga wychodzenia za dnia. Tajemnice egipskiej Księgi Umarłych, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: heureza, dyskusja.

Sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne

aktywność na zajęciach, zaliczenie ustne.

Ocena zależy od:

- udziału (aktywności) studenta na ćwiczeniach,

- referatu (możliwość),

- pisemnej pracy na temat związków literatury i mitologii.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dopuszcza się wprowadzanie elastycznych form zaliczenia przedmiotu dla osób ze szczególnymi potrzebami w uzgodnieniu wykładowca - student.

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)