Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy [320-MS1-2JOBIV] Rok akademicki 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język obcy [320-MS1-2JOBIV]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1027
Budynek Wydział Biologii - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. McCarthy Michael, O’Dell Felicity.2010. Academic Vocabulary in Use: 50 Units of Academic Vocabulary Reference and Practice, Self-study and Classroom Use. Cambridge University Press.

2. Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com , www.linguahouse.com

3.Serwisy informacyjne :,https://edition.cnn.com/, https://www.bbc.com/ , https://www.newsweek.com/tech-science , https://www.theguardian.com/science, https://www.nature.com/ , https://www.sciencenewsforstudents.org/ , https://www.who.int/

4. Wykłady internetowe i filmy przyrodnicze https://www.ted.com/ , National Geographic

5. Strony uniwersytetów, muzeów, towarzystw naukowych „Open Education Resources” :

Royal Society of Biology Higher education (rsb.org.uk) , Royal Society of Chemistry Higher education teaching resources | RSC Education , University of Utah https://learn.genetics.utah.edu/ , Harvard Museum https://hmnh.harvard.edu/past-lecture-videos

6. Domański Piotr. 2014. English in Science and Technology (Wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych). WNT.

Literatura uzupełniająca

1. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. 2000. English Vocabulary in Use : Upper-intermediate and Advanced. Cambridge University Press.

2. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. 2009. Test Your English Vocabulary in Use : Advanced. Cambridge University Press.

3. Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive. 2008. New English File : upper-intermediate . Oxford University Press.

4. Martin Elizabeth. 1990. A concise dictionary of biology. Oxford University Press.

5. Hewings Martin.2012. Cambridge Academic English: an Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press.

6. Domański Piotr, Domański Artur . 2017 . English in Science and Technology (Angielski w naukach ścisłych i technicznych). Wydawnictwo Poltext.

Zakres tematów:

1. Laboratorium mikrobiologiczne – sprzęt, czynności laboratoryjne, bezpieczeństwo w pracy laboratoryjnej.

2. Laboratorium – opisywanie doświadczeń laboratoryjnych.

3. Genetyka – podstawowe pojęcia, G. Mendel – badania dziedziczenia cech.

4. Epigenetyka – wpływ środowiska na transkrypcje genów.

5. Bieżące problemy w środowisku naturalnym – organizmy modyfikowane genetycznie.

6. Immunologia – działanie układu odpornościowego.

7. Choroby autoimmunologiczne, niedobory odporności.

8. Temat ogólny: Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą , dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia dwóch spotkań bez konieczności odpracowania). Nieobecności powyżej dwóch nieobecności dopuszczalnych wiążą się z koniecznością odpracowania w formie pisemnego streszczenia artykułu popularnonaukowego.

50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

2. Pozytywna ocena z prezentacji ustnej.

3. Pozytywna ocena z pisemnego testu semestralnego (pytania otwarte i zamknięte).

4. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego i ustnego (egzamin pisemny – pytania otwarte i zamknięte; egzamin ustny – dyskusja).

Dopuszczenie do egzaminu : pozytywna ocena z czterech semestrów nauki.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, pisemnych testów zaliczeniowych, egzaminacyjnego testu ustnego i pisemnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal .

Skala ocen:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

Uwagi:

Grupa 1 - Język angielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)