Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa publicznego [370-PS5-1HPA] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia prawa publicznego [370-PS5-1HPA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 104
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 166
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Piotr Fiedorczyk, Michał Stokowski
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

6) M. Ptak, M. Kinstler, Powszechna historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1996

Uzupełniająca:

1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012;

2) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

3) A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999

4) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

5) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

6) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

7) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Zakres tematów:

1) Periodyzacja dziejów ustroju w Europie i w Polsce

2) Zgromadzenia stanowe w Europie. Parlament angielski i Stany Generalne

3) Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

4) Ustrój francuskiej monarchii absolutnej i państw absolutyzmu oświeconego.

5) System parlamentarno – gabinetowy w Anglii.

5) Początki monarchii konstytucyjnej w Polsce. Konstytucja 3 maja.

6) Ustrój Francji doby rewolucji i w czasach napoleońskich.

7 ) Ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

8) Ustrój Francji doby Restauracji i w okresie III Republiki Francuskiej

9) Monarchia habsburska w XIX wieku. Ustrój Austro-Węgier i autonomia Galicji.

10) Rozwój prawa i postępowania karnego w II poł. XIX i I połowieu XX wieku.

11) Akty konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Państwo autorytarne na przykładzie Polski po 1926 r.

12) Ustrój Rosji bolszewickiej i ZSRR.

13) Ustrój i prawo państwa faszystowskiego na przykładzie III Rzeszy

14) Proces karny Polski Ludowej

15) Kodyfikacja prawa karnego Polski Ludowej.

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny – wyłożenie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii prawa publicznego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)