Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. I [370-PS5-1LJA1] Rok akademicki 2023/24
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz. I [370-PS5-1LJA1]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 120
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca:

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Legal systems in the world.

2. Common law.

3. Continental law.

4.A career in the law.

5. Lawyers at work.

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami ogólnymi:

1. How to make a good speech.

2. How to present oneself professionally.

3. Student jobs and employment market/Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

4. Soft skills (critical thinking).

5. Social issues selected by the students (e.g. human trafficking, modern slavery, cyberviolence).

Creative writing/in class writing practice: reporting, argumentation, summary, case analysis, comparison.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w case studies.

4.Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Moduły e-learningowe na platformie eduPortal.

8. "Flipped class".

9. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 51%;

- zaliczenie na min. 51% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie eduPortal.

Część I lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę (po I semestrze), która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta w tym semestrze.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)