Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna [380-RS5-1PSP] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika społeczna [380-RS5-1PSP]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala A207 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wioleta Danilewicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

T. Pilch, T. Sosnowski (red.): Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, 2 Warszawa 2009.

E. Marynowicz – Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Łódź 1998.

E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 3

M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls.

M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

Muszyńska J., Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu, „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 1

W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

Theiss, W. (red.). 2000. Mała ojczyzna - kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Owca, Warszawa 2011

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu, wskazanie literatury podstawowej i uzupełniającej, omówienie warunków i formy zaliczenia przedmiotu.

- Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogiki społecznej. Obszary tematyczne zainteresowań pedagogiki społecznej, ich przedstawiciele.

2. Wybrane problemy i zjawiska społeczne z perspektywy wyzwań edukacyjnych (np. samotność i osamotnienie, choroby społeczne i in.).

3. Środowisko życia współczesnego człowieka w świetle teorii Urie Bronfenbrennera.

4. Rodzina jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Przemiany życia małżeńsko-rodzinnego oraz kierunki ich interpretacji. New Family Study – nowe praktyki rodzinne i rodzicielskie.

5. Migracje zagraniczne jako doświadczenie globalnego świata. Typy migracji, przyczyny, cechy, wybrane konsekwencje. Migracje w Polsce.

6. Postawy wobec drugiego człowieka – wybrane przykłady i uwarunkowania. Panika moralna – etapy jej powstawania, przyczyny, wybrane przykłady i konsekwencje.

7. Empowerment, siły społeczne – ich znaczenie i organizowanie w środowisku lokalnym. Wolontariat.

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacje multimedialne

film

dyskusja

konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pisemnej na podstawie treści zawartych w sylubusie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)