Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ilościowe z elementami statystyki [380-RS2-1GKG] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania ilościowe z elementami statystyki [380-RS2-1GKG]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15
sala A111 (kom)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala A111 (kom)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Kowalczuk-Walędziak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Zakres tematów:

Poznawanie przez studentów kolejnych metod statystycznych w naukach społecznych jest połączone z realizacją tych metod przy komputerze, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

1. Podstawy posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel przy analizie danych ilościowych. Możliwości wykorzystania dysku Google – tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów tekstowych. Wprowadzanie, czyszczenie, aktualizacja, import i eksport danych (3 godz.)

2. Grupowanie danych ilościowych, budowanie zmiennych zagregowanych. Tworzenie tabel przestawnych. Graficzna prezentacja danych na wykresach iw tabelach. Analiza danych na podstawie wskaźników procentowych.(3 godz.)

3. Podstawowe metody opisu statystycznego:

• miary statystyczne - tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, modalna; rozproszenia: odchylenie standardowe i ich interpretacja;

• obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji miarowej r Pearsona. (2 godz.)

4. Podstawowe metody wnioskowania statystycznego: Testy istotności różnic - Istotność współczynników korelacji – test istotności współczynnika korelacji r Pearsona; test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób zależnych;Test niezależności chi-kwadrat. Współczynnik kontyngencji C. (5 godz.)

5. Repetytorium. Zaliczenie ćwiczeń (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

metody aktywne, metody problemowe

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie na ocenę, na które składa się rozwiązywanie zadań przedmiotowych na zajęciach (1 zadanie za 5 pkt, 4 zadania po 3 punkty; razem 17 punktów). [każdy student/studentka ma obowiązek zaliczenia wszystkich zadań]

- Ilość punktów wymagana do zaliczenia ćwiczeń: 9 pkt. (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań przedmiotowych).

Punktacja/oceny:

17.00-16.00 – bdb

15.75-14.50 – db plus

14.25-12.50 – db

12.25-10.75 – dst plus

10.50-9.00 – dst

< 9.00 – ndst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)