Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [340-RK1-3SEL1] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [340-RK1-3SEL1]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-29 11:30 : 13:00 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-05-13 11:30 : 13:00 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-05-20 11:30 : 13:00 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-05-27 11:30 : 13:00 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-06-03 11:30 : 13:00 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Mordań
Literatura:

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy licencjackiej:

1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

3. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 1997.

4. К.С. Бурдин, П.В. Веселов, Как оформить научную работу?, Москва 1973.

5. Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

Literatura szczegółowa (wybór):

1. С.В. Гринев-Гриневич, Терминоведение, Москва 2008.

2. В.П. Даниленко, Русская терминология, Москва 1977.

3. И. Куликова, Д. Салмина, Проблемы современного терминоведения, Москва 2021.

4. М.А. Бондаренко, Введение в языкознание. Курс лекций, Тула 2007.

5. С.А. Горская, Лексика. Фразеология. Лексикография, Гродно 2009.

6. А.В. Калинии, Лексика русского языка, Москва 1978.

7. М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, Москва 2001.

8. Л.Г. Бабенко, Лексикология русского языка, Екатеринбург 2008.

9. Т. Вендина, Введение в языкознание, Москва 2015.

10. Е.П. Пустошило, Лексикология. Фразеология. Лексикография, Гродно 2011.

11. Е.А. Ряжских, Современный русский язык. Лексикология, Воронеж 2016.

12. В.Н. Телия, Номинация, Москва 2004.

13. В.М. Лейчик, Терминоведение. Предмет, методы, структура, Москва 2009.

14. О.Л. Рублева, Лексикология современного русского языка, Владивосток 2004.

15. Антропонимика, под ред. В.А. Никонова, А.В. Суперанской, Москва 1970.

16. К.В. Першина, Основы ономастики, ч. 1, Донецк 2018.

17. Н.В. Подольская, Словарь русской ономастической терминологии, Москва 1988.

18. А.В. Суперанская, Словарь русских личных имен, Москва 1998.

19. Г.Ю. Сызранова, Ономастика, Тольятти 2013.

20. Т.В. Шмелева, Ономастика, Славянск-на-Кубани 2013.

21. Р.Ю. Намитокова, И.А. Нефляшева, В мире имён собственных, Майкоп 2016.

22. R. Handke, E. Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977.

23. B. Tichoniuk, Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra 2000.

24. E. Bogdanowicz, Nazwiska jako świadectwo wielokulturowości Podlasia, Linguodidactica, т. XXIV, Białystok 2019, s. 5-19.

25. J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993.

26. L. Citko, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001.

27. L. Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001.

28. M. Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, Białystok 2016.

29. M. Sajewicz, Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Lublin 2013.

30. H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.

31. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005.

Zakres tematów:

"Onomastyka słowiańska – aspekt historyczny i współczesny"

Tematyka seminarium licencjackiego obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące nazewnictwa wschodniosłowiańskiego i polskiego. Przedmiotem analizy mogą być różne rodzaje nazw własnych: antroponimy (np. imiona, nazwiska, przezwiska mieszkańców wybranej/ych miejscowości), urbanonimy (nazewnictwo miejskie, np. nazwy ulic), zoonimy (nazwy własne zwierząt) itd. Opis nazw własnych może dotyczyć jednego zakresu geograficznego i chronologicznego, może też mieć charakter badania porównawczego.

Preferowane są zagadnienia onomastyczne, istnieje jednak możliwość zaproponowania własnego tematu (np. z zakresu leksykologii lub terminologii).

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupie, praca z materiałem źródłowym, kwerenda archiwalna i biblioteczna, uczestniczenie w konsultacjach.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy studenta nad rozprawą. Ocena poszczególnych fragmentów tekstu.

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych , dyskusjach, praca w archiwach i bibliotekach.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca licencjacka, egzamin licencjacki.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)