Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie bezpieczeństwa wybranych państw [490-MS1-2SBP] Rok akademicki 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Strategie bezpieczeństwa wybranych państw [490-MS1-2SBP]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 2006
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Oksana Voytyuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. nauk. R. Zięba, Katowice 2018.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Warszawa 2008.

3. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Sixth Edition. Edited by John Baylis,

James J. Wirtz, Colin S. Gray, Oxford University Press 2019.

4. Piotr Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Difin 2018.

4. Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Wydanie 2, Difin 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Rafał Kwieciński, Specyfika bezpieczeństwa Chin w „Nowej Erze”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

2. Waldemar Sobera, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa, Rocznik Europeistyczny 1, 2015

3. Andreas Umland, Jak zachód może pomóc Ukrainie trzy strategie na ukraińskie zwycięstwo i odrodzenie, Sztokholmskie Centrum Studiów nad Europą Wschodnią (SCEEUS)

4. Krzysztof Żęgota, Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych, Przegląd Geopolityczny, 2020, 31, s. 23-34

5. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

Nowa doktryna wojenna Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, https://www.pism.pl/publikacje/nowa-doktryna-wojenna-panstwa-zwiazkowego-bialorusi-i-rosji

6. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

7. NATO 2022. Strategic concept, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

10. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

11. National Security Strategy, October 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

12. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy 2020. https://pism.pl/publikacje/Nowa_strategia_bezpieczenstwa_narodowego_Ukrainy

13. National strategic review 2022. France. http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2022/12/rns-uk-20221202.pdf

Zakres tematów:

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie

Strategie bezpieczeństwa USA

Strategie bezpieczeństwa NATO i UE

Strategie bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii

Strategie bezpieczeństwa Francji

Strategie bezpieczeństwa Niemiec

Strategie bezpieczeństwa Polski

Strategie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Strategie bezpieczeństwa Ukrainy

Strategie bezpieczeństwa Chin

Strategie bezpieczeństwa Japonii

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

1. Udział w zajęciach

2. Przedstawienie co najmniej 4 prezentacji na wybrany przez studenta temat

3. Dopuszcza się 1 nieobecność (2 h dydaktyczne), resztę nieobecności należy zaliczyć w czasie dyżurów w formie ustnej.

4. Student posiadający nieobecności przekraczające 2h dydaktyczne nie zostanie dopuszczony do zaliczenia przedmiotu (napisania testu podsumowującego).

Ocena końcowa będzie naliczana na podstawie średniej ocen.

Od powyższych zasad mogą obowiązywać odstępstwa przewidziane w odpowiednich przepisach i regulacjach, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)