Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
10
(2010 - 2011)
8
(2012 - ...)
Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe
ECTS_OBOW
10
(2010 - 2011)
8
(2012 - ...)
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)