Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
440-SS2-1ATS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Strona przedmiotu
440-SS2-1ATS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Strona przedmiotu
440-ERS-2BOS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-ERS-2CLT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject is to provide theoretical knowledge, teach critical analysis of social reality and the ability to use theory to analyze social processes.

Strona przedmiotu
440-ERS-2CSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-ERS-2CIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations. We will discuss how the elements characteristic of the post-Fordist economy (e.g. technology, creativity, self-realization) shape the organization of an individual's life and transform various spheres of life into an object of management and creative care for oneself (e.g. the body, subjectivity , emotions).

Strona przedmiotu
440-ERS-2EST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1FSP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia, u ujęciu diachronicznym, główne kierunki filozofii społecznej od czasów starożytnych do współczesności. Wykłady skupiają się na zagadnieniach klasycznych, takich jak poszukiwanie ładu społecznego czy relacje miedzy filozofią a życiem społecznym (Sokrates). Ćwiczenia zaś przeznaczone są głównie na analizę tekstów nowożytnych i współczesnych koncepcji jak feminizm czy konserwatyzm czy spory między libertarianizmem i komunitarianizmem.

Strona przedmiotu
440-SS2-1FSP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia, u ujęciu diachronicznym, główne kierunki filozofii społecznej od czasów starożytnych do współczesności. Wykłady skupiają się na zagadnieniach klasycznych, takich jak poszukiwanie ładu społecznego czy relacje miedzy filozofią a życiem społecznym (Sokrates). Ćwiczenia zaś przeznaczone są głównie na analizę tekstów nowożytnych i współczesnych koncepcji jak feminizm czy konserwatyzm czy spory między libertarianizmem i komunitarianizmem.

Strona przedmiotu
440-SS2-1MNS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do rozumienia podstawowych zagadnień metodologii nauk społecznych. Wykształcenie umiejętności dyskusji metodologicznej. Poznanie metod interpretacji i analizy informacji. Socjologia jest dziedziną nauk empirycznych i jej podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie i analiza danych socjologicznych, konstrukcja teorii wyjaśniających, modeli predyktywnych. Jest również jedną z głównych nauk społecznych, wymaga szerokiej i pogłębionej znajomości wielu zagadnień metodologicznych i epistemologicznych, relacji z innymi dziedzinami, praktycznych funkcji poznania w naukach społecznych. Socjologia ma długą tradycję „sporów metodologicznych”, które nie dotyczą wyłącznie technik badań i analizy danych, ale metodologii poznania leżącego u podstaw metodologii badań i konstrukcji teorii naukowej.

Strona przedmiotu
440-SS2-1MNS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1OWI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami

związanymi z ochroną własności intelektualnej, które będą istotne w ich przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – zarówno w świecie akademickim, jak i branżach pozaakademickich.

Strona przedmiotu
440-SS2-1OWI2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami

związanymi z ochroną własności intelektualnej, które będą istotne w ich przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – zarówno w świecie akademickim, jak i branżach pozaakademickich.

Strona przedmiotu
440-ERS-2OSI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1PCY1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in. Na zajęciach studenci zapoznają się z funkcjami granic, analizują oraz prowadzą dyskusję na temat zmienności tychże funkcji w zależności od systemu politycznego, a także zagadnień politycznych, kulturowych, w tym tożsamościowych, językowych itd. oraz społecznych związanych z granicą i pograniczem.

Strona przedmiotu
440-SS2-1PCY2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1PMW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień i ujęć teoretycznych dotyczących analizy problemów modernizacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim - Wykład

2. Kontynuacja kształtowania umiejętności rozumienia oraz logicznej analizy tekstów i badań socjologicznych dotyczących tematyki problemów modernizacyjnych w społeczeństwie polskim oraz ich zastosowania w praktyce (obowiązkowym zadaniu), stawiania pytań badawczych i hipotez oraz zdolności formułowania własnego stanowiska i jego obrony podczas dyskusji w grupie - Laboratoria

3. Kształtowanie umiejętności realizacji zadania praktycznego powiązanego z tematyką zajęć oraz wykorzystanie w realizacji zadania wiedzy studenta z dotychczas zrealizowanych zajęć oraz wiedzy pozaakademickiej (np. analiza przekazów medialnych) - Laboratoria.

Strona przedmiotu
440-SS2-1PMW2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień i ujęć teoretycznych dotyczących analizy problemów modernizacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim - Wykład

2. Kontynuacja kształtowania umiejętności rozumienia oraz logicznej analizy tekstów i badań socjologicznych dotyczących tematyki problemów modernizacyjnych w społeczeństwie polskim oraz ich zastosowania w praktyce (obowiązkowym zadaniu), stawiania pytań badawczych i hipotez oraz zdolności formułowania własnego stanowiska i jego obrony podczas dyskusji w grupie - Laboratoria

3. Kształtowanie umiejętności realizacji zadania praktycznego powiązanego z tematyką zajęć oraz wykorzystanie w realizacji zadania wiedzy studenta z dotychczas zrealizowanych zajęć oraz wiedzy pozaakademickiej (np. analiza przekazów medialnych) - Laboratoria.

Strona przedmiotu
440-SS2-1SEM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzi do przegotowania projektu badawczego i jego realizacji, a przede wszystkim do napisania rozprawy dyplomowej w oparciu o własnych projekt. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników seminarium.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Strona przedmiotu
440-SS2-2SEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-2SEM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium studenci określają swoje zainteresowania naukowe oraz opracowują koncepcję i strukturę pracy magisterskiej. Podczas pisania pracy magistranci przedstawiają jej fragmenty do dyskusji, co pomaga w przygotowaniu się do publicznej obrony.

Strona przedmiotu
440-SS2-1SEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Strona przedmiotu
440-ERS-2SDI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will focus on various forms of social diversity, including issues of social exclusion and intersectionality. Major course topics include:

1. Poverty and social exclusion [the measures of poverty, the discourses of poverty and social exclusion]

2. The changes in the labor market. The precariat

3. The spatial dimension of social diversity [ghettoization, gated communities]

4. Cultural capital. Educational inequality

5. The diversity of lifestyles

6. Inequalities of gender and age

7. Ethnic stratification. Migrants and labor market

8. Prestige. The attitudes toward inequality

9. Social capital and inequality

10. Social structure in the network society

Strona przedmiotu
440-SS2-1SMW1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw kampanię marketingową na wybrany temat. W trakcie zajęć będą pracować w małych grupach zadaniowych, sami będą rozdzielać zadania. Zajęcia będą składać się z części teoretycznej (wykład, lektury) i praktycznej (praca zespołowa nad poszczególnymi etapami).

Podczas zajęć studenci będą przeprowadzać własne badania klientów, odbiorców kampanii. Będą wykorzystywać elementy metody pracy projektowej Design Thinking.

Strona przedmiotu
440-SS2-1SMW2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci/ studentki będą przygotować od podstaw kampanię marketingową w social mediach na wybrany temat.

Strona przedmiotu
440-ERS-2SPC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-ERS-2SSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The social context is one of the most important factor helping to understand many problems of criminology. We will try to find common features and cultural differences in the approach to crime. This course is aimed at those who want to understand how people become criminals, how crimes are perceived in different countries and how social systems help to reduce the number of crimes.

Strona przedmiotu
440-SS2-1SWI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poruszane zagadnienia:

-klasyczne propozycje „uprawiania” socjologii wiedzy

-współczesne koncepcje socjologii wiedzy

-omówienie wybranych czynników wpływających na świadomość

(język, grupy społeczne, role społeczne, systemy światopoglądowe)

Strona przedmiotu
440-SS2-1SWI2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1TIN1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętności niezbędne w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w celu raportowania etapów i wyników własnych badań z uwzględnieniem źródeł dotyczących poruszanej problematyki.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)