Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
410-FS1-2BJP4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsze zajęcia będą dotyczyć prezentacji oryginalności nauki Buddy.

Prezentacja identycznych lub zbliżonych zdań przypisywanych Buddzie przez pisma buddyjskie i Jezusowi przez pisma chrześcijańskie. Próba wyjaśnienia tych podobieństw i wzajemnych zależności między buddyzmem a chrześcijaństwem jako punkt wyjścia dla komparatystycznej analizy obu religijnych filozofii.

Strona przedmiotu
410-FS1-2DWD3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-FS1-1EST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3ESI6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3FIB5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei filozofii Boga ze szczególnym uwzględnieniem faktów empirycznych o charakterze paranormalnym mogące wskazywać na istnienie ponadludzkiej rzeczywistości duchowej.

Strona przedmiotu
410-FS1-2FNA3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei filozofii Boga. Szczególna uwaga zostanie poświęcona faktom empirycznym o charakterze paranormalnym, które mogłyby wskazywać na istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej.

Strona przedmiotu
410-FS1-2FAL4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Historia filozofii latynoamerykańskiej

2. "Wyzwolenie" od zachodniej hegemonii kulturowej.

3. Polityczno-praktyczny wymiar filozofii.

4. Kategoria "Innego" jako ofiary.

5.Rola mitu w rozwoju kapitalizmu.

6. Krytyka eurocentryzmu.

7. Znaczenie teologii wyzwolenia.

8. Dialog między-kulturowy przyszłością filozofii światowej.

Strona przedmiotu
410-FS1-3MYS5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W okresie od XVI do XIX wieku choć instytucjonalne kształcenie ciągle było ograniczone lub wręcz niedostępne dla kobiet, to w dyskurs filozoficzny włączyło się wiele myślicielek. Kilka z nich pozostawiło po sobie istotny ślad w postaci dzieł oraz korespondencji. W XVII wieku pierwsza kobieta uzyskała stopień doktora filozofii na europejskim uniwersytecie. Tematem zajęć będą biografie filozofek tego okresu, ich pisma oraz poglądy, a także kwestia dostępu kobiet do kształcenia.

Strona przedmiotu
410-FS1-2NIE3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z filozofią Nietzschego.

Strona przedmiotu
410-FS1-3BIJ5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja identycznych lub zbliżonych zdań przypisywanych Buddzie przez pisma buddyjskie i Jezusowi przez pisma chrześcijańskie. Próba wyjaśnienia tych podobieństw i wzajemnych zależności między buddyzmem a chrześcijaństwem jako punkt wyjścia dla komparatystycznej analizy obu religijnych filozofii.

Strona przedmiotu
410-FS1-3SSP6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3SMY6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiek XVII to czas wielkich nowożytnych systemów filozoficznych, to czas, który kojarzy się z R. Descartes’em, B. Spinozą, J. Lockiem czy G.W. Leibnizem. W okresie tym w dyskurs filozoficzny włączyło się także wiele kobiet. Kilka z nich pozostawiło po sobie istotny ślad w postaci dzieł oraz korespondencji. To w XVII wieku pierwsza kobieta uzyskała stopień doktora filozofii na europejskim uniwersytecie. Sylwetki myślicielek tego okresu, ich pisma oraz poglądy, a także kwestia dostępu kobiet do kształcenia, zwłaszcza instytucjonalnego, będzie tematem niniejszych zajęć.

Strona przedmiotu
410-FS1-3SOK5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, mistyka, postaci charyzmatycznej i maga. Rola autsajderstwa i charyzmy Sokratesa w wykorzystywanych przez niego strategiach wywierania wpływu. Problem daimoniona (osobistego bóstwa Sokratesa) a kwestia jego zdrowia psychicznego.

Strona przedmiotu
410-FS1-2SDF3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na przedstawieniu i charakterystyce form relacji poglądów filozoficznych oraz ich komunikacji.

Strona przedmiotu
410-FS1-3TUF5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest analiza twórczości Hannah Arendt, jednej z najwybitniejszych myślicielek ubiegłego wieku, uczennicy Martina Heideggera i Karla Jaspersa. Na zajęciach zamierzam przybliżyć sens jej twórczości rozpatrywanej na przykładzie – poprzez pryzmat – jej najważniejszych utworów filozoficznych, szczególną uwagę poświęcając analizie Korzeni Totalitaryzmu.

Strona przedmiotu
410-FS1-2UMZ3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Umysły zwierząt" poświęcony jest filozoficznym i kognitywistycznym badaniom nad zdolnościami poznawczymi zwierząt pozaludzkich. W trakcie kursu szczególną uwagę zwracamy na to, jak klasyczne filozoficzne spory na temat poznania, świadomości, poznania innego umysłu i etyki zostają przeformułowane w odniesieniu do zwierząt pozaludzkich. Zadajemy pytania o to, jak można prowadzić badania empiryczne na temat umysłów zwierząt w świetle filozoficznych ustaleń, i jak interpretować ich wyniki. Staramy się szukać drogi między dwiema skrajnościami - paradygmatem behawiorystycznym kierującym się tzw. kanonem Morgana i odmawiającym zwierzętom wszelkich zdolności psychicznych, i nadmiernie entuzjastycznym antropomorfizowaniem.

Strona przedmiotu
410-FS1-3UAT6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS1-3WPA6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Barbara Skarga pisała, że „zapanował kryzys wyobraźni”. Podczas zajęć zastanowimy się nad tym, czy antropocen – epoka, w której człowiek wywiera wpływ na życie (na) Ziemi na bezprecedensową skalę – pobudza naszą wyobraźnię do działania i wyciąga ją z zapaści, czy wprost przeciwnie – pogłębia jej kryzys. Jak wyobrażamy sobie samych siebie i nasze relacje ze światem dziś? Jak mierzymy się z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi? Jak i czy wyobrażamy sobie naszą przyszłość? Czym owa przyszłość może się stać? Na pytania te odpowiedzi poszukamy u dzisiejszych utopistów, pisarek science fiction, cyborgów i transhumanistów oraz posthumanistek.

Strona przedmiotu
410-FS1-2WFB3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(1) Zajęcia wprowadzające: tryb zaliczenia przedmiotu

(2) Różnice w mentalności między ludźmi Wschodu i Zachodu: kluczowe pojęcia systemu wartości w Indii, Chinach i Japonii. Filozofia buddyjska a filozofia grecka – wzajemne wpływy

(3) Podstawowe pojęcia filozofii buddyjskiej: umysł, karma, oświecenie itp.

(4) Filozofia buddyzmu therawady: szkoły filozoficzne w Indii i Sri Lance

(5) Filozofia buddyzmu mahajany: szkoły filozoficzne w Indii i Chinach

(6) Indyjska filozofia madhjamaki (Nagardżuna) i jogaćary (Wasubandhu)

(7) Filozofia chińskiego buddyzmu

(8) Filozofia japońskiego buddyzmu

(9) Filozofia tantrajany i buddyzmu tybetańskiego

(10) Filozofia mahamudry i dzogczien

(11) Etyka buddyjska: usprawiedliwianie wojny, zabójstw, aborcji, eutanazji i samobójstwa; tolerancja a nietolerancja

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)