Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

erazmus 2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: erazmus 2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-ERS-COZE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize students with the current state of knowledge about the reactions of the various types (radical, ionic, pericyclic, organometallic) taking into account their stereochemical course and to show the relationship between the structure and reactivity of organic compounds.

Strona przedmiotu
310-ERS-PKRE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of the course is to learn the basics of crystallography.

Strona przedmiotu
310-ERS-BSII-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nanotechnologią i nanomateriałami. Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nanotechnologii. Student nabywa wiedzę w jaki sposób nanometariały są wytwarzane i charakteryzowane. Zapoznaje się z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z nanomateriałami. Słuchacz poznaje wybrane zastosowania nanomateriałów.

Strona przedmiotu
310-ERS-1PDWI-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject covers the knowledge of some properties of biologically active compounds (proteins, phospholipids, sugars) and methods of their isolation and qualitative and quantitative analysis in various types of biological material. It allows to learn the parameters of the enzymatic reaction, methods of determining the activity of natural enzymes and methods of enzyme inhibition. Realization of the course will enable the use of commonly known detection methods for bioanalytical determinations. Students learn the basic methods used in diagnostic laboratories and their direct application to various natural samples.

Strona przedmiotu
310-ERS-CHME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-ERS-ACH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-ERS-1PDWII-35 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Most of popular polymers exhibits insulating properties. However there is also a group of polymers that are able to conduct electricity. They are called conducting polymers. The aim of this course is to know students with such type of materials, their structure, methods of their synthesis, their properties and their potential practical applications. Laboratory is focused on the synthesis methods and studies of properties of conducting polymers.

Strona przedmiotu
310-ERS-PDWXI-3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi i mikroskopowymi. Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z

różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek.

Strona przedmiotu
310-ERS-PDWXI-2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nowoczesnej mikroskopii. Zapoznaje się teoretycznie i eksperymentalnie z poszczególnymi typami mikroskopów. Student nabywa teoretyczną wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych mikroskopów. Zapoznaje się teoretycznie z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi mikroskopami. Słuchacz poznaje wybrane zastosowania każdego z typów mikroskopii.

Strona przedmiotu
310-ERS-BSVI-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi i mikroskopowymi. Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z

różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek.

Strona przedmiotu
310-ERS-CHOR2E
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of lectures and seminars is to familiarize the student with basic knowledge in the field of organic chemistry, allowing to discuss the structure of organic compounds (taking into account their spatial structure) and their physical and chemical properties. Tthe mechanisms of basic reactions will be explained during the lectures. The aim of the laboratories is to familiarize the student with the basic techniques of isolation and purification of organic compounds. During the classes, the student should master the manual skills necessary for laboratory work, learn how to plan and observe experiments, draw conclusions from them and write reports. The students should familiarize themselves with safety regulations, in particular with the principles of safe use of chemicals and disposal of chemical waste. In addition, these classes should teach the student to plan and organize their own working time, independent problem solving, as well as working in a group.

Strona przedmiotu
310-ERS-CHF2E
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-ERS-1PDWII-31
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profile of education: Academic (A)

Lecture language: English

Form of classes: lecture - 30 hours, laboratory classes - 45 hours

Student activity form:

Summary student workload: 225 h

Participation in lectures and laboratories: 75 h

Preparation of presentation: 30 h

Preparation for classes, reports, tests and exam: 125 h

Module ECTS credits: 9

Strona przedmiotu
310-ERSJ-1FZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawową nomenklaturę fizyczną używaną w poruszanej tematyce. Zapoznaje się z formułami matematycznymi opisującymi dane zjawiska. Student nabywa wiedzę w jaki sposób powiązane są ze sobą omawiane zjawiska fizyczne. Słuchacz poznaje, gdzie z omawianymi zjawiskami możemy spotkać się w życiu codziennym i w jaki sposób wpływają one na życie człowieka oraz jak je kontrolować i im zapobiegać.

Strona przedmiotu
310-ERS-1SPMO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Spectroscopy course provides an introduction to the knowledge of the spectroscopy methods about the structure of the chemical compounds, as well as experimental usage of chosen methods (IR, NMR, UV- VIS) during the labs.

Strona przedmiotu
310-ERS-BSVI-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-ERS-2MON1BE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture covers the following topics: Cancer definitions, the process of cancer formation, modern methods of cancer treatment. Tumor markers, types and specificity. Basic applications of tumor markers. Methods for the determination of tumor markers. The concept and structure of a biosensor, classification of biosensors. Materials used for the construction of biosensors. The essence of the SPR method. SPR biosensors in medical diagnostics. Possibilities of using the SPR method.

Strona przedmiotu
310-ERS-CHTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)