Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok Mikrobiologia - semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok Mikrobiologia - semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-MS1-2DMI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie pracy analitycznej i diagnostycznej w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci

poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach

analitycznych, a także metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu drobnoustrojów saprofitycznych oraz patogennych. Studenci

zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego.

Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Strona przedmiotu
320-MS1-2IMD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe techniki pomiaru aktywności mechanizmów odporności człowieka, jak również zapoznanie go z najnowocześniejszymi metodami stosowanymi w diagnostyce i badaniach naukowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe zasady wykonania testów, w praktyce stosuje protokoły pomiarów. Przedmiot umożliwia studentom ocenę prawidłowości funkcjonowania mechanizmów obronnych, wyjaśnianie odstępstw od tych prawidłowości i tłumaczenie przyczyn ich dysfunkcji. Realizacja przedmiotu poszerza wiedzę studentów dotyczącą możliwości zastosowań technik immunologicznych opierających się na reakcji antygen-przeciwciało w wielu aspektach życia człowieka we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
320-MS1-2JOBIV
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu chorobotwórczości mikroorganizmów: wirusów, bakterii i grzybów mikroskopowych. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze choroby ludzi i zwierząt wywołane przez mikroorganizmy oraz czynniki warunkujące ich wirulencję. Poznają również mechanizmy szerzenia się chorób, a także czynniki sprzyjające endemiom, epidemiom i pandemiom.

Strona przedmiotu
320-MS1-2MSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Strona przedmiotu
320-MS1-2PAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu parazytologii. Student poznaje biologię wybranych grup pasożytów oraz ich oddziaływanie na gospodarzy. Przedmiot ukazuje studentowi też możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego planowania eksperymentów.

Strona przedmiotu
320-MS1-2PEW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach naturalnych oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z etapami ewolucji na Ziemi i poznają uwarunkowania związane z ewolucją Homo sapiens. Przekonują się, że H. sapiens podlega takim samym prawom ewolucji, jak wszystkie inne organizmy.

Strona przedmiotu
320-MS1-2PRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)