Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
330-ES1-2AARF
Analiza rynków finansowych (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą instrumentów finansowych. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy instrumentów finansowych na potrzeby oszacowania dochodów i ryzyka.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AARN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rynkiem nieruchomości, jego specyfiką oraz zasadami i metodami analizy poszczególnych jego segmentów.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AARI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki w zakresie metod i narzędzi analizy ryzyka inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AAIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz potencjału regionów Polski i Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto zaprezentowane zostaną metody pomiaru rozwoju regionalnego, podstawowe źródła pozyskiwania danych o regionach oraz współczesne trendy rozwoju regionalnego, a także uwarunkowania instytucjonalne regionów mające wpływ na przyciąganie inwestycji.

Strona przedmiotu
330-ES1-2EEGW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu E-gospodarka oparta na wiedzy jest zaznajomienie studentów z kluczowymi zagadnieniami i koncepcjami dotyczącymi roli wiedzy w nowoczesnej gospodarce, a także ze sposobami zarządzania wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa. Studenci dowiedzą się, jak wiedza staje się cennym zasobem, który napędza innowacje, wzrost i przewagi konkurencyjne w skali globalnej. Kurs przybliży także metody identyfikowania, zbierania, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania wiedzy w kontekście zarządzania organizacją.

Studenci będą rozwijać umiejętności analityczne potrzebne do oceny wpływu wiedzy na różne sektory gospodarki oraz do zrozumienia, jak zarządzanie wiedzą przekłada się na wzrost gospodarczy, innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
330-ES1-3EEKN
E-konsument (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą i specyfiką funkcjonowania e-konsumenta. W toku kształcenia przedstawione zostaną: nowe technologie i innowacje społeczne oraz ich wpływ na zachowania jednostek, cechy charakteryzujące e-konsumenta w aspekcie pokoleniowym i rozwoju umysłu, specyfika personalizacji produktów, komunikatów reklamowych i obsługi e-klienta.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu e-konsumenta, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce mających wpływ na zachowania jednostki na rynku dóbr i usług. Ćwiczenia poświęcone są poszerzeniu i weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Strona przedmiotu
330-ES1-3EELG
E-logistyka (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem e-biznesu. W szczególności tematyka zajęć obejmuje zarówno elementy teoretyczne, jak modele handlu elektronicznego, jak również praktyczne dotyczące budowania pozycji na rynku elektronicznym.

Strona przedmiotu
330-ES1-3EESP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą i specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze e-administracji samorządowej. W toku kształcenia student zdobędzie, w stopniu zaawansowanym, wiedzę o elektronicznym świadczeniu usług administracyjnych związanych z realizacją samorządowych zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu lokalnych usług publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze JST.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu działania e-samorządu, ale również motywowanie do śledzenia zjawisk mających wpływ na działalność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są poszerzeniu i weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Strona przedmiotu
330-ES1-2EKB
Eko-biznes (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska oraz przekazanie wiedzy na temat roli i perspektyw rozwoju sektora dóbr i usług środowiskowych.

Strona przedmiotu
330-ES1-2ESR
Ekonomia środowiska (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomiki gospodarowania zasobami środowiskowymi. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności prowadzenia analizy ekonomicznej dóbr środowiskowych oraz środowiskowych efektów zewnętrznych w zaawansowanym stopniu.

Strona przedmiotu
330-ES1-2EZR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-3EIT
Ekonomika integracji (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE, a zwłaszcza przesłanek i mechanizmów procesów integracyjnych, instytucjonalnych form integracji gospodarczej, polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie. W tym kontekście prezentowana jest również tematyka znaczenia Polski w UE, w tym funkcjonowania gospodarki polskiej w warunkach JRW UE oraz w perspektywie wejścia do EMU.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PFIP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu określonej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa, wybranych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa, a także metod i narzędzi stosowanych w tym obszarze.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XFPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu określonej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa, wybranych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa, a także metod i narzędzi stosowanych w tym obszarze.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PFIP#E brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-3RFRR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowej problematyki w zakresie problematyki finansowania rozwoju regionalnego.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PIST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie znaczenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w JST i ich wpływu na proces zrównoważonego rozwoju miast, powiatów i regionów.

Strona przedmiotu
330-ES1-2ANG4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu stanowią wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego.

Strona przedmiotu
330-ES1-2MKR2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z Makroekonomii I cz.2 rozszerza wiedzę i umiejętności studenta dotyczące analizy funkcjonowania gospodarki narodowej. Celem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy z zakresu podstawowych problemów makroekonomicznych, w tym problemu bezrobocia, inflacji, wzrostu gospodarczego i cykliczności gospodarki oraz interpretacji złożonych zjawisk i procesów gospodarczych przede wszystkim na gruncie dominującego obecnie głównego nurtu ekonomicznego (szkoły klasycznej i keynesowskiej), wzbogaconą o dorobek nowszych nurtów. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.

Strona przedmiotu
330-ES1-2MOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Strona przedmiotu
330-ES1-2OPI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Strona przedmiotu
330-ES1-2APDG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi obszarami doradztwa gospodarczego, a także przygotowanie ich do świadomego korzystania z usług doradztwa gospodarczego jako źródła wiedzy i umiejętności w praktycznym prowadzeniu działaności gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-ES1-2APZA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. okresie czasowym zdefiniowanym w dokumencie "Organizacja roku akademickiego". Czas trwania praktyki to nieprzerwane 4 tygodnie, z ewentualnym wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Strona przedmiotu
330-ES1-2EPZA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. okresie czasowym zdefiniowanym w dokumencie "Organizacja roku akademickiego". Czas trwania praktyki to nieprzerwane 4 tygodnie, z ewentualnym wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XPZA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. okresie czasowym zdefiniowanym w dokumencie "Organizacja roku akademickiego". Czas trwania praktyki to nieprzerwane 4 tygodnie, z ewentualnym wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Strona przedmiotu
330-ES1-2RUER brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i

praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie systemu wdrażania projektów UE w Polsce oraz procesu ubiegania się o dofinansowanie dla przedsiębiorstw. Student zostanie także zapoznany z podstawowymi narzędziami planowania i wdrażania projektów UE.

Strona przedmiotu
330-ES1-2APSE
Proseminarium (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-2EPSE
Proseminarium (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-2PPSE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse,

- przedstawienie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
330-ES1-2RPSE
Proseminarium (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)