Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Ekonomii i Finansów

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
330-SPR-1APU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. organizacji administracji, właściwości organów, podstawowych zasad prawa procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz czynności w prowadzonych przez administrację sprawach.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał podstawy działalności administracji publicznej i rolę procedur administracyjnych w działaniach organów administracji.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako

subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań

między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego

wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Strona przedmiotu
330-MS2-1ADM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-SPR-1ADA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z przedmiotu jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi ACL w pracy audytora. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z diagnozowaniem różnorodnych przypadków, zaistnienie których powinno być uznane przez audytora za stan niepożądany. Rozważone zostaną różnorodne aspekty, które mają wpływ na subiektywność dokonywanej oceny danych, takich jak na przykład: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne obowiązujące w jednostce. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu wyjściowego oraz zrozumienie przez każdego słuchacza koncepcji, zasad oraz technik audytu pozwoli odnieść rozwiązania zawarte w programie na grunt własnej jednostki.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XANE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi oraz zasobami ludzkimi.

Strona przedmiotu
330-PS1-2AEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty, metod i narzędzi analizy ekonomicznej.

- stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania metod i narzędzi analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji ekonomiczno- finansowej.

- zdobycie umiejętności interpretacji informacji uzyskanych z analizy ekonomicznej w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AFI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XAFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AFI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-ES1-3XAFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-ES2-2AAFT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zostaną zaznajomieni z istotą oraz narzędziami analizy fundamentalnej i technicznej. W konsekwencji uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną do oceny sytuacji na rynkach finansowych oraz samodzielnego inwestowania na nich.

Strona przedmiotu
330-ES2-2AAGT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu współczesnych tendencji w zakresie handlu międzynarodowego, międzynarodowego przepływu kapitału i pracy oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XAPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu istoty i metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Również ukształtowanie umiejętności analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
330-ES1-3XAPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu istoty i metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Również ukształtowanie umiejętności analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
330-PS1-3UAPO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Analiza podatkowa” jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy odnośnie istoty i wybranych metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Studenci nabywają umiejętność analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych

Strona przedmiotu
330-EN1-2AARF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą instrumentów finansowych. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy instrumentów finansowych na potrzeby oszacowania dochodów i ryzyka.

Strona przedmiotu
330-ES1-2AARF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą instrumentów finansowych. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy instrumentów finansowych na potrzeby oszacowania dochodów i ryzyka.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AARN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rynkiem nieruchomości, jego specyfiką oraz zasadami i metodami analizy poszczególnych

jego segmentów.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AARN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rynkiem nieruchomości, jego specyfiką oraz zasadami i metodami analizy poszczególnych jego segmentów.

Strona przedmiotu
330-EN1-3ARSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem, specyfiką oraz narzędziami analizy rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i innych instrumentów środowiskowych. Uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i prognozowania dynamiki rynków surowcowych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
330-ES1-3ARSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem, specyfiką oraz narzędziami analizy rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i innych instrumentów środowiskowych. Uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i prognozowania dynamiki rynków surowcowych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
330-ES1-3ARSS#E brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-10-01) Erasmus semestr zimowy

Skrócony opis

Students will learn about functioning, specifics and tools for analyzing raw materials markets (including energy , agricultural crops, others), markets for emission allowances (including greenhouse gases) and other environmental instruments. They will gain the knowledge and skills necessary to understand and forecast the dynamics of raw materials and environmental markets.

Strona przedmiotu
330-MS1-3ARZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz zasad działania instytucji międzynarodowych , a także zaprezentowanie wpływu dynamicznie zmieniającego się otoczenia na decyzje uczestników obrotu międzynarodowego. Przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu rynku międzynarodowego.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z oceną atrakcyjności rynku zagranicznego oraz zmianami występującymi na tym rynku. Poruszone zostaną także treści związane z instytucjonalnymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz oceną tych rynków ze wskazaniem strategii wejścia. Szczegółowej analizie zostaną poddane wybrane rynki zagraniczne.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AARI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki w zakresie metod i narzędzi analizy ryzyka inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AARI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki w zakresie metod i narzędzi analizy ryzyka inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AAIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz potencjału regionów Polski i Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto zaprezentowane zostaną metody pomiaru rozwoju regionalnego, podstawowe źródła pozyskiwania danych o regionach oraz współczesne trendy rozwoju regionalnego, a także uwarunkowania instytucjonalne regionów mające wpływ na przyciąganie inwestycji.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AAIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz potencjału regionów Polski i Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto zaprezentowane zostaną metody pomiaru rozwoju regionalnego, podstawowe źródła pozyskiwania danych o regionach oraz współczesne trendy rozwoju regionalnego, a także uwarunkowania instytucjonalne regionów mające wpływ na przyciąganie inwestycji.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AAIR#E brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-10-01) Erasmus semestr letni

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz potencjału regionów Polski i Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto zaprezentowane zostaną metody pomiaru rozwoju regionalnego, podstawowe źródła pozyskiwania danych o regionach oraz współczesne trendy rozwoju regionalnego, a także uwarunkowania instytucjonalne regionów mające wpływ na przyciąganie inwestycji.

Strona przedmiotu
330-SPR-1AWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie zagadnień dotyczących audytu wewnętrznego i metodyki jego przeprowadzania, w tym w szczególności:

Poznanie regulacji prawnych i standardów w zakresie audytu wewnętrznego.

Poznanie metod i technik przeprowadzania zadań audytowych.

Poznanie zasad sporządzania sprawozdań z audytu wewnętrznego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)