Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
490-ERS-1AFR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1BSGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1CPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-ERS-1COT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1COT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie bazy pojęciowej oraz umiejętność rozumienia czym jest współczesny terroryzm, jakie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Student dzięki zdobytej wiedzy powinien umieć analizować informacje dotyczące współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz wskazywać na źródło ich powstawania. Powinien rozróżniać grupy terrorystyczne ze względu na charakter ich działalności oraz umieć wskazać najważniejsze ugrupowania terrorystyczne w Europie, Azji Środkowej i Wschodniej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie, powinien rozróżniać zagrożenia wynikające z narastającego fundamentalizmu religijnego oraz napięć o charakterze ekonomicznym i społecznym.

Strona przedmiotu
490-ERS-1CFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1CTI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1CAI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1DCH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1DDE
Digital Disinformation (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1DIS
Disinformation (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1DPOL-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką doktryn politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: dokonującej się w czasie ewolucji poszczególnych doktryn; podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; proponowanych koncepcji ludzkiej natury i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury; usytuowania poszczególnych doktryn na mapie idei.

Strona przedmiotu
490-MS1-1DPOL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot z modułu historycznego. Na I roku stosunków międzynarodowych - I stopnia, w semestrze zimowym.

Strona przedmiotu
350-MS1-1DCB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nakreślenie szerokiej perspektywy historycznej i kulturowej obszarów europejskiego Południa i Wschodu, objętych przez dziedzictwo Bizancjum służyć ma pogłębieniu wśród studentów umiejętności syntetyzowania wiedzy oraz sprawnego poruszania się w gąszczu różnorodnych dyskursów w ramach nauk historycznych. Jednocześnie celem zajęć jest uwrażliwienie na specyfikę tożsamości Europejczyków ukształtowanych przez szeroko pojętą cywilizację grecką i prawosławie. Na przykładzie Rzeczpospolitej i unii kościelnych wskażemy również na pewne węzłowe problemy, związane z dialogiem kultur i kulturowymi pograniczami.

Strona przedmiotu
490-MS1-2EKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu ekonomia służą zapoznaniu studenta z głównymi kategoriami ekonomicznymi, aktualną wiedzą dotyczącą

funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale

również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce.

Strona przedmiotu
490-ERS-1EPES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-ERS-1ECO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1FPO-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką nierówności społecznych we współczesnych świecie oraz rozwinięcie w nich zdolności do krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa. Problematyka kursu obejmuje nierówności rozumiane jako różnice klasowe (nierówności w obrębie jednego społeczeństwa) oraz nierówności w ich wymiarze geopolitycznym (między poszczególnymi państwami). Tematyka kursu jest ujmowana w sposób historyczny oraz problemowy, obejmując takie zagadnienia jak: prehistoryczne i historyczne źródła nierówności, sprawiedliwość społeczna, filozoficzno-etyczny wymiar nierówności, tradycyjne i współczesne podziały klasowe oraz społeczne konsekwencje nierówności.

Strona przedmiotu
490-MS1-1FPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami, jakie z perspektywy filozoficznej wiążą się z życiem społeczno-politycznym i rozwinięcie w nich zdolności do krytycznej analizy współczesnego społeczeństwa. Tematyka kursu jest ujmowana w sposób historyczny oraz problemowy, obejmując zagadnienia takie jak relacje między jednostką i społeczeństwem, problem władzy i wolności, znaczenie religii i systemu gospodarczego, ideologie i utopie, ewolucja i rewolucje społeczne.

Strona przedmiotu
490-ERS-1FLA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-1GPO-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice państwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Strona przedmiotu
490-MS1-1GPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka

Ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków

Państwo jako główny przedmiot badań geografii politycznej i gospodarczej

Państwa dysfunkcyjne

Granice państwa

Szczególny charakter geograficzno-polityczny niektórych państw

Strona przedmiotu
490-ERS-1GRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-2GIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych procesów globalizacyjnych i regionalnych.

Strona przedmiotu
490-ERS-1HID
Heritage and identity (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-2IEU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-2HIE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem nauczania jest historia integracji europejskiej. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat istotnych aspektów związanych z genezą integracji europejskiej oraz chronologią etapów tego procesu.

Strona przedmiotu
350-MS1-3HMSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów ma przybliżyć studentowi dzieje, współczesne uwarunkowania, ustawy polskie oraz umowy międzynarodowe umożliwiające i określające zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane międzynarodowe kontakty kulturalne w zakresie wymiany, ochrony i zapobieganiu kradzieży szeroko rozumianych dóbr kulturalnych oraz ochrony praw mniejszości narodowych.

Strona przedmiotu
490-MS1-3HMSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-3HOM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą genezy powstania wybranych organizacji międzynarodowych, celów ich działania, struktury i funkcjonowania tych organizacji. Ponadto studenci powinni umieć dokonać oceny działalności tych organizacji w odniesieniu do wyznaczonych celów i międzynarodowych realiów politycznych, społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)